De grondstoffenrevolutie moet nu starten!

Bevolkingsgroei, verdere verstedelijking en de klimaatproblematiek zullen ons in de komende tientallen jaren voor grote uitdagingen en problemen stellen. Terwijl we wereldwijd te maken krijgen met meer overstromingen, zullen we kampen met een toenemend tekort aan (drink)water. De bevolkingsgroei, inclusief de snelle verstedelijking, maakt dat het verbruik van fossiele en natuurlijke hulpbronnen verder zal toenemen. Deze hulpbronnen zijn echter beperkt beschikbaar en berekend is dat mineralen als tin en zink al binnen tien jaar uitgeput zijn.

De urgente vraag is dus: hoe zorgen we er voor dat toekomstige generaties – onze kinderen – ook in hun behoeften kunnen voorzien?

Zowel de klimaatproblematiek als de grondstoffenschaarste vereisen dat we anders gaan denken over productie en consumptie. En dat in internationaal verband: samenwerking is cruciaal omdat de problemen de macht van een of meerdere overheden, of een of meerdere bedrijven ruimschoots overschrijden. Het vraagt coördinatie en vooral daadwerkelijke actie. De tijd van vrijblijvendheid is, wat SUEZ betreft, voorbij.

Bovendien is het urgent om snelheid te maken; het tempo waarin veranderingen plaatsvinden, is te gering. Duurzame ontwikkeling op lange termijn volstaat niet. Radicale veranderingen zijn nodig, vooral in de manier waarop we om blijven gaan met natuurlijke grond- en brandstoffen.

Kortom: onze samenleving vraagt om een grondstoffenrevolutie!

Missie: anders kijken!

SUEZ is bij uitstek gepositioneerd voor het aanjagen van de grondstoffenrevolutie. Deze positie is vanzelfsprekend door onze 150-jarige ervaring met afval, water en grondstoffen. In die anderhalve eeuw hebben we menige bijdrage mogen leveren aan belangrijke economische, sociale en duurzame veranderingen. Niet voor niets waren we ook de eerste onderneming in onze sector die de circulaire economie omarmde. Ook nu willen we aan de basis staan van de noodzakelijke veranderingen, en daarin leidend en tot voorbeeld zijn.

De kern van onze missie is dat we samen de natuurlijke hulpbronnen voor de toekomst veilig stellen.

In deze ene zin gaat een aanzienlijke uitdaging verscholen. Het bewaren en bewaken van de inzet van grond- en brandstoffen vraagt veranderingen, vernieuwingen en innovaties. En daarmee soms om drastische verschuivingen van paradigma’s. We zullen anders moeten gaan kijken naar de manier waarop we produceren en consumeren.
De grondstoffenrevolutie kunnen wij als onderneming niet alleen ontketenen. Samenwerking is nodig, met opdrachtgevers, toeleveranciers, afnemers, concurrenten, en vele andere partners. SUEZ wil daarom verbinden, initiëren, stimuleren en faciliteren. Innovatie, en het aanjagen daarvan, staan daarbij centraal. Alleen door anders te denken, elkaar te prikkelen, en verrassende toepassingen en vernieuwende technieken mogelijk te maken, kunnen we oplossingen bieden voor onze steeds urgenter wordende grondstoffenproblematiek.

Lees meer over onze ambitie voor de grondstoffenrevolutie.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp

Gerelateerde artikelen