Innovaties komen naar ons toe

In 2014 maakte SUEZ duidelijk dat het de onderneming om drie dingen gaat. We streven naar (1) de circulaire economie en willen deze (2) concreet in praktijk brengen, en dat bij voorkeur door (3) co-creatie. Die boodschap is overgekomen, want sindsdien worden we steeds vaker aangesproken door bestaande en nieuwe relaties om te kijken naar slimme werkwijzen, nieuwe mogelijkheden en kansen. Meer innovatieve projecten zijn inmiddels in uitvoering of in ontwikkeling genomen.

Uit dialoog met stakeholders bleek in 2015 dat SUEZ niet wordt gezien als innovatief bedrijf. Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat in onze onderneming te weinig aandacht wordt geschonken aan het uitdragen van deze inzet. Hieronder is een (niet-limitatief) overzicht van grote, kleine, uitdagende, en vooral slimme en innovatieve oplossingen opgenomen.

In onze onderneming zijn het de afdelingen Business Innovation en Business Development die innovatie aanjagen en trekken. Business Innovation wordt gevormd door een intercompany team met onze zusterondernemingen in België en Duitsland en is verantwoordelijk projecten met een meer internationale scope en vaak langere looptijden. Projecten met name gericht op de Nederlandse markt, met een kortere looptijd worden uitgevoerd door de afdeling Business development.

Gelijktijdig willen we innovatie vanaf de basis ondersteunen, bijvoorbeeld door start ups te ondersteunen. In 2015 waren we daarom betrokken bij de Startupbootcamp Smart Materials in Sittard.

Slimme en innovatieve oplossingen

In 2015 werden we aangesproken door verschillende organisaties, waaronder bestaande en onbekende partners. Verschillende initiatieven bevinden zich in dat kader nog in een fase van wederzijdse geheimhouding en zullen in 2016 en daarna worden gelanceerd. We kunnen onderscheid maken in oplossingen voor inzameling en verwerking.

Dé mijlpaal van 2015 is de opening van de fabriek QCP (Quality Circular Polymers) in Geleen waarmee de kringloop van kunststof verpakkingsmateriaal werd gesloten; vanaf de gescheiden inzameling van door consumenten gebruikt kunststof leveren we nu een hoogwaardige grondstof (compound) aan de producenten van nieuwe kunststof.

Trots zijn we op het feit dat we in 2015 werden benaderd door Koffie Recycling Nederland (KRN) om een joint venture aan te gaan voor de inzameling van koffiedik in de zakelijke markt. De campagne werd korte tijd later al gelanceerd. Van het ingezamelde restproduct van de meest gedronken drank in Nederland maken we biopellets voor pelletkachels. Daarnaast kijken we naar de mogelijkheden van koffiedik als grondstof voor bioplastics en als voedingsbodem voor champignons.

Samenwerking vormde de sleutel voor het ontwikkelen van een betere kringloop van drankenkartons. In opdracht van gemeenten zamelt SUEZ kartonnen drankverpakkingen in en sorteert deze op een dusdanige manier dat papierproducent Van Houtum er nieuw toiletpapier en dito papieren tissues van kan maken. De ware innovatie ligt bij Van Houtum waar in twee jaar tijd een speciale productielijn werd ontwikkeld (de Omnipulper). Voor deze kringloop wordt nauw samengewerkt met de Stichting Hedra.

Ook bekijken we duurzame oplossingen voor de hoogwaardige verwerking van ziekenhuis afval. Hiervoor lopen diverse initiatieven. Dit uit zich onder andere in onze deelname aan het keteninnovatieprogramma van MVO Nederland; ‘Zorgloos afval’.

In 2015 en 2016 werkte SUEZ aan verschillende nieuwe, innovatieve projecten, zoals:

  • de voorbereiding van Recharge, het gezamenlijke onderzoeksproject van ENGIE (voorheen GDF SUEZ/Cofely) en SUEZ naar de mogelijkheden om auto-accu’s (Li+ én traditioneel) aan het einde van hun automotive-levensduur te hergebruiken in de energieketen;
  • het leaseconcept Resolve waarbij oplosmiddelen voor industriële opdrachtgevers worden gereinigd en teruggeleverd voor nieuw gebruik;
  • de mogelijke productie van kunstmest (Refertilize) waarbij afvalmateriaal uit luchtreinigingsinstallaties als grondstof wordt ingezet;
  • het produceren van diervoeding en bodemverbeteraar uit bio-afval met behulp van vliegen;
  • het opvangen van afgekeurde of uitgevallen voedselproducten voor de terugwinning van kostbare oliën;
  • een productielijn om afvalhout nuttiger in te zetten dan voor verbranding;
  • een open en transparante manier om non ferro materialen in te zamelen waarmee klanten fiscus proof worden.

Innovaties voor inzameling

In 2015 introduceerden we de duurzame inzamelzak voor huishoudens. Dat deden we samen met CeDo, de grootste fabrikant van huishoudelijke artikelen. De zak is volledig gemaakt van gerecycled verpakkingsafval afkomstig uit huishoudens. De gemeente Nuenen was een van de eerste gemeenten die de zak in gebruik nam.

Voor bedrijventerreinen en grote ondernemingen ontwikkelden we ReturnPark.
Dit concept bestaat uit een complete flexibel indeelbare scheidingsunit, ter grootte van één parkeerplaats, waar medewerkers bij aankomst op het werk hun afval kwijt kunnen. Het Returnpark vergroot het bewustzijn om eenvoudig en consequent te scheiden en onderstreept dat schone reststoffen van waarde zijn. Met de klant wordt een Goed Doel afgesproken.

TerraCycle is een innovatief recyclingbedrijf dat een wereldleider is geworden in het recyclen van voorheen niet-recyclebaar afval. SUEZ group is partner van Terracycle en belangrijk voor de verwerking van niche-stromen. Met Terracycle zijn we in staat om voor onze (potentiële) klanten oplossingen te bieden voor de verwerking van kleinere afvalstromen stromen waar nu nog geen toepassing voor bestaat.

Respray Mobile levert een oplossing voor het herinrichten van een bestaand gesloten kringloopconcept voor de vernietiging van spuitbussen in een mobiele versie. Het is een mobiele installatie voor vernietiging en recycling van gebruikte spuitbussen uit de gemeentelijke depots en producenten van spuitbussen. Deze mobiele versie opent de mogelijkheden voor de vernietiging ter plaatse.

We hebben onderzoek verricht met KPN naar de inzet van het LoRA-netwerk voor een veiligere, efficiënte en dus duurzamere inzameling en vernietiging van vertrouwelijke of gevaarlijke producten. LoRA staat voor Long Rang Low Power en betreft een zeer energiezuinige netwerktechnologie: in essentie draait het concept om sensors die informatie over grote afstand kunnen verzenden over de inzet en het transport van containers, en ook commando’s kunnen ontvangen.

EPS compactor betreft een smart (compactere) verwerking van diverse schuimsoorten zoals EPS (piepschuim). Piepschuim neemt erg veel ruimte in en dus vervoeren we veel lucht. SUEZ heeft veel contracten voor het verwerken van EPS en schuimen zoals EPP en EPE. Dit maakt het waard te kijken naar een oplossing waarbij deze stroom via een mobiele machine gecompacteerd kan worden. Dit zou veel CO2-uitstoot kunnen schelen.

Vermeldenswaard is het initiatief voor het inzamelen en hergebruiken van zonnepanelen en lithiumbatterijen.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp

Gerelateerde artikelen