Nieuwe concepten die om samenwerking vragen

SUEZ werkt consequent aan het verduurzamen van de huidige logistieke operatie. Gelijktijdig werken we hard aan de ontwikkeling van nieuwe structuren en concepten.

Dat vraagt de nodige creativiteit, inspiratie en energie, en soms moeten ook (mentale) barrières worden overwonnen.

Green Deal voor steden

In 2015 is hard gewerkt aan de totstandkoming van de Green Deal Zero Emissions Stadslogistiek, kortweg ZES. Het doel is aan de hand van deze Green Deal versneld vorm te geven aan een duurzamere inzameling van bedrijfsafval in binnenstedelijke gebieden. Met collega-ondernemingen heeft SUEZ het initiatief genomen om deze logistieke functie toekomstbestendig te maken en mee te werken aan een oplossing voor de toenemende verkeersdruk in dichtbevolkte gebieden. In de komende jaren zullen verschillende onderzoeksprojecten (zogenaamde living labs) worden uitgevoerd. De Green Deal werd in april 2016 ondertekend door vertegenwoordigers van de deelmarkt Afvalstoffentransport en individuele inzamelbedrijven.

Green Deal in lijn met oproep SUEZ

De boven beschreven Green Deal mag een big deal worden genoemd, vooral omdat concurrenten in de branche zich bereid tonen samen te werken aan duurzaamheid. In juni 2015 riep Wieger Droogh (Algemeen Directeur SUEZ) op tot verregaande afstemming. Hij gebruikte daarbij als voorbeeld de inefficiënte praktijk waarbij we “nog alle met onze eigen vrachtwagens elke dag hetzelfde bedrijventerrein oprijden”.

Inmiddels slagen we er in verschillende regio’s en voor verschillende opdrachten in steeds meer samen te werken, en gebruik te maken van elkaars middelen en mogelijkheden. Concreet betekent dit we steeds vaker gespecialiseerde logistieke dienstverleners inschakelen, in plaats van onze groei te faciliteren door eigen wagens aan te schaffen en in te zetten.

Integraallogistiek

Wat SUEZ betreft, is logistieke samenwerking tussen afval inzamelende bedrijven slechts een eerste stap. In rap tempo werken we aan concepten rond retourlogistiek, waarvan de BouwBewust Box (video) een succesvol voorbeeld is. In dit concept worden bouwmaterialen op tijd en op maat geleverd op een bouwplaats waarna afvalmaterialen in dezelfde box teruggaan. In 2015 zijn weer nieuwe boxen in gebruik genomen waarmee het totaal op 250 stuks is gekomen.

BouwBewust is hét concrete voorbeeld van de manier waarop SUEZ in co-creatie werkt aan de circulaire economie. In alle eenvoud geschetst: Partner CRH levert de bouwmaterialen en SUEZ ontvangt het gescheiden afval retour. De logistieke verantwoordelijkheid delen we intensief.

In essentie beschouwen we de retourlogistiek van de BouwBewust Box als een eerste stapje naar wat we integraallogistiek noemen. Bij deze benadering wordt het totaal van stromen in ketens bezien en systemen, die samen linken, steeds beter op elkaar afgestemd en met elkaar verbonden. Zo starten we in 2016 een pilot met de bevoorrading en afvalinname van installatietechnici. Hierbij worden de bedrijfsauto’s ’s nachts geopend waarna nieuwe materialen en gereedschappen worden achtergelaten, en het afval gescheiden wordt ingenomen. De monteur kan ’s ochtends vanuit huis direct naar de volgende klus. Hiervoor moeten meerdere logistieke systemen met elkaar gaan samenwerken.

Transfer Station scheelt vele km’s

In onze eigen operatie introduceerden we het project Transfer Station. Feitelijk gaat het hier om het benutten van bestaande overslaglocaties voor het adequaat (kwalitatiever) voorsorteren van stromen, waardoor deze meer op specificatie naar de eindverwerker kunnen worden aangeleverd. Centraal hierin staan het verbeteren van de vaardigheden van medewerkers op het beoordelen en omgaan met inkomende stromen.
Door vroegtijdig te sorteren, worden stoffen minder door onze eigen organisatie getransporteerd. We berekenden dat ons dit in 2015 al ruim 3.000 ritten, en daarmee 144.000 km scheelde ten opzichte van 2014.

Europese samenwerking: Clean Mobility Center

SUEZ heeft in 2015 meegewerkt aan de voorbereiding van het Clean Mobility Center, een European center voor business innovation. Dit center wil een regiefunctie vervullen in het efficiënt delen en ontwikkelen van kennis en kunde rond duurzame mobiliteit. Op 26 januari 2016 werd door alle betrokken partijen een intentie-overeenkomst getekend.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp

Gerelateerde artikelen