De drie C’s

SUEZ wil aanjager zijn van de grondstoffenrevolutie. Wat ons betreft, staan we aan de vooravond van het doorbreken van routines, en in het bijzonder business-modellen (inclusief ons eigen model).

Daarvoor gaan we uit van onze innovatiekracht en onze immer snel groeiende expertise van de afval- en grondstoffenketen. Dit vanzelfsprekend in combinatie met onze kennis op het gebied van inzameling, bewerking, verwerking en nieuwe toepassing van afvalstoffen, en als aanbieder van grond-, bouw- en brandstoffen. Om die expertise maximaal te kunnen inzetten, streven we naar een steeds sterkere positie als regisseur van de grondstofketen. Waarbij geldt dat we veranderingen willen realiseren in de ketens die we regisseren, en aanjager willen zijn in andere ketens.

Onze ambitie is onze belofte aan onze opdrachtgevers, aan onze partners, aan onze toeleveranciers, aan overheid en samenleving, en vanzelfsprekend aan onze medewerkers. Die belofte vullen we in aan de hand van 3 C’s; concreet, circulair en door middel van co-creatie. (Deze 3 C’s zijn visueel weergegeven in ons logo.)

Circulair

We werken en ondernemen vanuit de principes van de circulaire economie

SUEZ bevindt zich op de plek waar de circulaire economie start. We streven er naar grondstoffen uit afval terug te winnen, en hiermee te besparen op de inzet van natuurlijke hulpbronnen. We vervullen hierbij een voorlopersrol in de ontwikkeling van een lineaire naar een circulaire economie.

Co-creatie

We verbinden de partijen die een bijdrage leveren aan het veilig stellen van de natuurlijke grondstoffen

Het is urgent dat de grondstoffen-evolutie een grondstoffen-revolutie wordt. Dat kunnen we niet alleen, dat moeten we echt samen doen. En dat vraagt om partnerships, en daarvoor de bereidheid en de openheid om ideeën, kansen, werk en opbrengsten te delen. Zo willen we andere partijen betrekken en stimuleren om gezamenlijk meer energie, tijd en geld te investeren in duurzaam grondstoffenmanagement.

Concreet

Onze acties om de natuurlijke hulpbronnen te beschermen, zijn tastbaar; we leveren concrete resultaten

Vooruitdenken is nodig. Werken aan de oplossingen van morgen ook. Maar SUEZ wil ook – op basis van partnerships – concrete, tastbare en innovatieve oplossingen creëren die daadwerkelijk nu (snel) toegevoegde waarde bieden.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp

Gerelateerde artikelen