Diversificatie en verbreding

Zowel onze bijdrage aan verduurzaming als ons businessmodel verandert. We streven ernaar steeds meer toegevoegde waarde te bieden aan de afval- en grondstoffenstromen in productie- en consumptieketens.

Traditioneel is onze focus gericht op inzameling en verwerking. In de afgelopen jaren is deze echter met kracht verplaatst naar recycling en benutting/hergebruik van afval.

Daarbij streven we naar de rol van regisseur en aanjager in diverse grondstoffenketens. Mede als gevolg van onze inzet ontstaan er in hoog tempo deel- en nichemarkten, en dus veel meer verschillende ketens met kleinere volumes.

In die ketens nemen we steeds bewuster posities in. In sommige ketens streven we de rol van regisseur na, in andere ketens schuwen we het niet om vooral te ondersteunen en/of aan te jagen. Logischerwijs werken we zo in meer en diverse partnerships en netwerken. Gelijktijdig ontwikkelen we nieuwe expertise en activiteiten waardoor we in de gehele productie- en consumptieketen van betekenis kunnen zijn. Zo kunnen we adviseren over de inzet van grond- en bouwstoffen, maar ook verantwoordelijkheid nemen voor de gehele afvalinzameling in een specifieke gemeente of onderneming

De rode draad hier is dat we waarde willen toevoegen aan ketens, bijvoorbeeld door preventie van afval of door te streven naar hoogwaardig hergebruik van grondstoffen. Concreet betekent dit dat we afstemming realiseren tussen aanbod van afval en vraag naar grondstoffen, terwijl circulariteit het uitgangspunt blijft en grondstoffen behouden blijven.

Hieronder een schematische weergave van ons businessmodel.

SUEZ_BM_2016

 

 

In 2015 realiseerden we (nog steeds) het grootste deel van onze omzet via inzameling, verbranding (met energieterugwinning) en sorteren. De wezenlijke verandering bestaat eruit dat we onze kennis moeten verbreden (of over de keten heen verlengen). Naast onze kennis van afvalstoffen, en van de bijbehorende logistiek en be- en verwerking zullen we ons verdiepen in de mogelijkheden die zich elders in de keten voordoen. Daarvoor spannen we ons in om de ruimschoots aanwezige kennis in onze organisatie te structureren, bundelen en beschikbaar te maken.

Het succes dat we boeken met het sluiten van de kunststofkringloop – van inzamelen tot productie – is evident. Lees meer bij Prestaties en Resultaten en bij Intensievere Dialoog.

Gelijktijdig zijn andere, innovatieve projecten bemoedigend, zoals met het terugwinnen van oplosmiddelen en het recyclen van koffiedik. De laatste projecten passen volledig in de circulaire economie en schetsen mede de toekomst van onze business: een scala aan kleinere volumes met dito omzet. Meer leest u bij Innovatie en Ontwikkeling.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp

Gerelateerde artikelen