SUEZ Recycling & Recovery Netherlands is actief in de gehele afval- en grondstoffenketen. En biedt op die schakels verschillende algemene diensten, specialistische services en integraal management.

Be- en verwerking en productie grond- en bouwstoffen

In onze eigen vestigingen en installaties en/of bij externe verwerkers wordt (niet-gevaarlijk) afval, dat door ons of via partners is ingezameld, bewerkt en/of verwerkt. Voorbeelden van bewerking zijn shredderen en sortering tot halffabricaten voor gespecialiseerde recyclers, zoals de spaanplaatindustrie of puinbrekers. Deze verwerken de halffabricaten tot nieuwe grondstoffen.

De PMD-stroom (plastics, metalen en drankenkartons) is een voorbeeld van een stroom waarin we het traject van inzameling tot aan sortering en productie sluiten. Van kunststoffen worden compounds bij Quality Circular Polymers (waarin SUEZ participeert) gemaakt voor nieuwe kunststofproducten. Drankenkartons worden verwerkt tot toiletpapier en tissues.

Ook verwerken we (gevaarlijk) afval tot nieuwe grondstoffen en producten. Zo worden op onze vestiging SUEZ Treatment in Almelo gebruikte oplosmiddelen via gefractioneerde destillatie tot nieuwe oplosmiddelen verwerkt. Ook verwerken we met speciale technieken zuren en basische afvalstoffen uit de galvano-, oppervlaktebehandelende en procesindustrie. Deels maken we deze stoffen weer geschikt voor hergebruik, deels zetten we ze om in minder milieubelastende componenten. Ook verwerken we emulsies van olie en water, en mengels van olie, water en slib.

Afval wordt grondstof of product

Afval zien we als (potentiële) grond- of brandstof. Afval dat door bewerking weer opnieuw bruikbaar wordt, kan in Europees verband een zogenoemde ‘einde-afval’-status krijgen. Vooruitlopend op de Europese status kan ook in Nederland de einde-afvalstatus worden verkregen. Als aan de gestelde criteria wordt voldaan, is de stroom geen afval meer, maar een nieuwe grondstof.

Zo is SUEZ er in geslaagd watergedragen verf, in samenwerking met partners, en oplosmiddelen weer als grondstof af te zetten. Voor deze verfgrondstof kende het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in 2013 de productstatus toe. Ook oplosmiddelen die we verwerken in onze installatie in Almelo worden weer als product ingezet. Daarnaast is glas een stroom die na recycling, bijvoorbeeld in onze High 5 installatie in België, opnieuw als product wordt ingezet.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp

Gerelateerde artikelen