Intelligence voor meer INZICHT

SUEZ Recycling & Recovery Netherlands streeft voor haar opdrachtgevers naar een optimaal afval- en grondstoffenmanagement. Informatie over stromen, gedrag en prestaties is daarbij van groot belang, zoals via INZICHT en DASHBOARD. Daarnaast kan SUEZ een benchmark uitvoeren.

SUEZ heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in big data, dit met als doel opdrachtgevers op maat te kunnen adviseren over de inzameling van hun stromen en hen op maat te kunnen informeren over hun stromen (en prestaties). Door big data te combineren met individuele data biedt SUEZ inzicht in het thema afvalstoffen dat bij bedrijven en organisaties snel aan aandacht wint.

Het abonnement INZICHT biedt opdrachtgevers de kans om periodiek hun afvalmanagement te monitoren, Via een online portal kan maandelijks een rapportage worden verkregen waarbij inzicht wordt verkregen in kosten en volumes, ontwikkelingen daarin en een detailoverzicht per stroom.
DASHBOARD is de gedetailleerde versie van INZICHT die ook inzicht geeft in de milieu-aspecten van het afval- en grondstoffenmanagement voor een opdrachtgever (desgewenst vergelijkend tussen vestigingen), zoals over de uitstoot van CO2, NOx en de CO2-footprint van stromen.
Aan de hand van de informatie die SUEZ in de afgelopen jaren van zo’n 100.000 opdrachtgevers vergaarde en ordende, kan een benchmark worden samengesteld. Deze vergelijking met de markt is zeer waardevol om op het eigen afval- en grondstoffenmanagement te kunnen sturen.

EcoScan

De EcoScan is een uitgebreide analysetool van SUEZ waarmee op basis van (gescheiden) afvalstromen en hoeveelheden inzicht kan worden verkregen in de (potentiële) besparing op CO2-emissie. Uitvoering van de EcoScan levert een certificaat met betrekking tot de verminderde milieu-impact op.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp

Gerelateerde artikelen