Disclaimer/privacystatement

Algemene voorwaarden

Op de internetdiensten en websites van SUEZ Recycling & Recovery Netherlands BV (hierna ‘SUEZ’ of ‘wij’) zijn de Algemene voorwaarden van SUEZ van toepassing. Door de internetdiensten en websites te gebruiken, wordt u (‘de gebruiker’ of ‘de bezoeker’) geacht deze te accepteren.

Intellectueel eigendom

Alle (intellectuele eigendoms)rechten op de inhoud van de internetdiensten en websites van SUEZ, waaronder op de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, berusten bij SUEZ Recycling & Recovery Netherlands BV. Dit betekent dat het niet is toegestaan om zonder toestemming van SUEZ informatie van de site openbaar te maken/verveelvoudigen/bewerken, anders dan voor persoonlijk/niet-commercieel gebruik.

Disclaimer

Deze jaarverslagwebsite is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties worden gegeven met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. SUEZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolkomenheden. Aan gegevens die door downloaden vanaf deze website zijn verkregen kunnen geen rechten worden ontleend. De vanaf de site gestuurde elektronische berichten worden door SUEZ zo zorgvuldig, volledig en tijdig mogelijk behandeld. We kunnen echter niet garanderen dat deze tijdig worden ontvangen en/of verwerkt. SUEZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen hiervan.

Privacy

De bescherming van persoonsgegevens is belangrijk voor u en voor ons. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Daarom zijn onze systemen en programma’s goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. In het kader van onze dienstverlening legt SUEZ gegevens van u vast. SUEZ kan daarnaast deze gegevens gebruiken om klanten op de hoogte te brengen van (nieuwe) producten en diensten van SUEZ of van zorgvuldig geselecteerde derden. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten, dan kunt u dit schriftelijk melden bij SUEZ, afdeling Marketing, Mr. E.N. van Kleffensstraat 10, 6842 CV Arnhem. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Op de websites van SUEZ worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest opgevraagde pagina’s, zonder dat deze bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan SUEZ haar dienstverlening verder optimaliseren. Daarbij maken we onder andere gebruik van cookies. U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren. Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn. SUEZ draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door derden van websites waar vanuit SUEZ websites naar wordt doorverwezen. Leest u hiervoor de privacystatement van de site die u bezoekt.

Wijzigingen

SUEZ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer/privacy-statement.