GRI-tabel – generieke standaardinformatie (general standard disclosures, core)

 

Strategie en analyse

G4-1 Voorwoord van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie Voorwoord

 

Organisatieprofiel

G4-3 Naam van de organisatie SUEZ Recycling & Recovery Netherlands BV (voorheen SITA Nederland)
G4-4 Voornaamste merken, producten en/of diensten inzameling | op- en overslag/sortering | be- en verwerking, eindverwerking | total waste management | special services | advies en analyse
G4-5 Locatie van het hoofdkantoor Arnhem
G4-6 Landen waar de organisatie actief is Nederland
G4-7 Eigendomsstructuur en rechtsvorm bestuur | aandeelhouder
G4-8 Afzetmarkten onze onderneming
G4-9 Omvang van de organisatie inzameling | op- en overslag/sortering | be- en verwerking, eindverwerking | total waste management | special services | advies en analyse
G4-10 Samenstelling medewerkersbestand financieel
G4-11 Percentage werknemers onder collectieve arbeidsovereenkomsten
G4-12 Omschrijving van de toeleveringsketen van de organisatie onze business
G4-13 Belangrijke organisatorische veranderingen tijdens de verslagperiode prestaties & resultaten | inzameling
G4-14 Toepassing voorzorgsprincipe risico’s en kansen
G4-15 Externe principes die de organisatie onderschrijft onderschreven verklaringen
G4-16 Lidmaatschappen van verenigingen dialoog

 

Materiële aspecten en reikwijdte

G4-17 Juridische entiteiten die onderdeel uitmaken van de financiële verslaglegging over dit verslag
De jaarrekening wordt gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
G4-18 Totstandkoming inhoud en afbakening van het verslag dialoog
G4-19 Overzicht materiële onderwerpen materialiteitsmatrix
G4-20 Interne afbakening van de materiële aspecten materialiteitsanalyse
G4-21 Externe afbakening van de materiële aspecten materialiteitsanalyse
G4-22 Herziening (restatement) van informatie; effect/redenen Geen herziening
G4-23 Veranderingen in scope en afbakening Veranderingen worden toegelicht in de tekst of in een voetnoot bij tabel/grafiek

 

Stakeholder engagement

G4-24 Lijst belanghebbenden dialoog
G4-25 Uitgangspunten voor de selectie van stakeholders dialoog
G4-26 Werkwijze stakeholderdialoog dialoog
G4-27 Uitkomsten stakeholderdialoog materialiteitsmatrix |  materialiteitsanalyse | dilemma’s

 

Rapportageprofiel

G4-28 Verslagleggingsperiode 1 januari 2015 – 31 december 2015
G4-29 Datum vorige verslag Juni 2015
G4-30 Verslagleggingscyclus Kalenderjaar
G4-31 Contactinformatie credits | contact
G4-32 GRI-verslagleggingsniveau en GRI-tabel over dit verslag | general disclosures | specific disclosures
G4-33 Beleid ten aanzien van externe assurance over dit verslag

 

Governance

G4-34 Bestuursstructuur van de organisatie bestuur

 

Ethiek en integriteit

G4-56 Kernwaarden en gedragscode kernwaarden & ethiek