GRI-tabel – specifieke standaardinformatie (specific standard disclosures, core)

 

Economie
Economische prestaties
DMA Managementbenadering financieel | materialiteitsanalyse (thema 4)
G4-EC1 Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd financieel
Milieu
Milieu
DMA Managementbenadering milieu-ambities | milieu-inzet | materialiteitsanalyse (thema 1)
G4-EN1 Totale hoeveelheid gebruikte materialen kernindicatoren | prestaties en resultaten
G4-EN2 Percentage van het materiaal uit afval van externe bronnen kernindicatoren | prestaties en resultaten
Milieu
DMA Managementbenadering efficiency in logistiek | milieu-ambities
G4-EN3 Energieverbruik milieu-inzet & resultaten | kernindicatoren
G4-EN6 Energiebesparing milieu-ambities | milieu-inzet & resultaten
Emissies
DMA Managementbenadering efficiency in logistiek | milieu-ambities
G4-EN15 Directe broeikasemissies (scope 1) milieu-ambities | kernindicatoren
G4-EN16 Indirecte broeikasemissies (scope 2) milieu-ambities | kernindicatoren
G4-EN19 Reductie broeikasemissies milieu-ambities
Effluenten en afval
DMA Managementbenadering milieu-inzet & resultaten | materialiteitsanalyse (thema 2)
G4-EN25 Gewicht gevaarlijk afval kernindicatoren
Compliance
DMA Managementbenadering milieu-inzet & resultaten
G4-EN29 Financiële waarde boetes en sancties in geval van non compliance milieu-inzet & resultaten
G4-EN30 Significante impact van vervoer kernindicatoren | milieu-inzet & resultaten | efficiency in logistiek
Sociaal
Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk: Gezondheid en veiligheid
DMA Managementbenadering betrokken medewerkers
G4-LA6 Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde sterfgevallen per regio en geslacht veiligheidsprestaties | kernindicatoren
Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk: Training en opleiding
DMA Managementbenadering betrokken medewerkers | medewerkers verbinden |
G4-LA9 Gemiddeld aantal trainingsuren per medewerker medewerkers in cijfers
G4-LA10 Programma’s voor duurzame inzetbaarheid vitale medewerkers
Maatschappij: Anti-corruptie
DMA Managementbenadering kernwaarden & ethiek
G4-SO4 Communicatie en training met betrekking tot anti-corruptie kernwaarden & ethiek
Productverantwoordelijkheid: Labeling producten en services
DMA Managementbenadering uitvoering strategie
G4-PR5 Klanttevredenheid uitvoering strategie