SUEZ Recycling & Recovery heeft zich onder meer geschaard achter de ambities van:

Gelijktijdig onderschrijven we via SUEZ Group de tien principes van de United Nations Global Compact Initiative.