2015 2014 2013
Financieel   
Netto-omzet (miljoen euro) 457 433 444
EBITDA (miljoen euro) 33 41 52
Sociaal
Aantal medewerkers 2.029 2.007 2.029
Ziekteverzuim (%) 5,4 5,5 5,5
Fatale ongevallen eigen personeel 1 0 0
Fatale ongevallen (derden) 0 0 0
Ongevallen met verzuim 27 32 41
AFR (frequentiegraad ongevallen) 7,3 9,0 10,6
ASR (ernstgraad ongevallen) 0,19 0,27 0,26
Milieu*
Waterverbruik (m3) 97.100 97.000 97.500
Elektriciteitsverbruik (kWh)* 50.598.000 45.404.000 43.694.262
Gasverbruik (m3) 1.197.886 1.050.248 1.068.863
Dieselolie (m3)(incl. rode diesel en leaseverbruik) 18.053 18.108 18.329
Brandstofverbruik transport inhuur (m3) 2.910 2.998 2.422
Afval
Ingezamelde/ontvangen hoeveelheid(niet gevaarlijk) afval van bedrijven (kton) 2.200 2.027 1.972
Ingezamelde/ontvangen hoeveelheid (niet gevaarlijk) afval van huishoudens (kton) 574 589 581
Ingezamelde/ontvangen hoeveelheid gevaarlijk

afval (kton)

132,5 (incl. Schiedam en Almelo) 138,6 (incl.Schiedam en Almelo)  152
CO2-footprint (scope 1 en 2) (kton) 82  80 80
Opgewekt en afgezet (SUEZ ReEnergy)
Opgewekte elektriciteit (MWhe) 271.199 260.161 262.464
Afgezette warmte (MWhth) 26.835 23.675 26.487

 

Voor definities en de mate van betrouwbaarheid van kernindicatoren, klik hier

* De verbruikscijfers onder ‘Milieu’ zijn voor wat betreft elektriciteit en gas gecorrigeerd aan de hand van later ontvangen afrekeningen door leveranciers.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp

Gerelateerde artikelen