2015 2014 2013
Aantal werknemers getraind 1.376 1.003 1.342
Gem. aantal uren training per getrainde werknemers 14,3 27,1 13,8

 

Type trainingen  Aantal uren  2015
Health, Safety & Environnement 9.709
Overig (sales, communicatie, etc.) 6.786
Professionele technieken voor chauffeurs 2.978
Taal (geletterdheid) 210

 

Leeftijdsopbouw 2015
Man Vrouw Totaal
<25 23 13 36
25 – 34 257 104 361
35 – 44 378 97 475
45 – 54 628 88 716
55 – 64 396 34 430
>65 10 1 11
Totaal 1692 337 2029
Fulltime/Parttime
Man Vrouw Totaal
Fulltime 1566 134 1700
Parttime 126 203 329
Totaal 1692 337 2007 
FTE’s
Vast personeel 1936,24
Uitzendkrachten 489,73
Contractsoort
 Man  Vrouw  Totaal
Bepaalde tijd 139 52 191
Onbepaalde tijd 1553 285 1838
Totaal 1692 337 2029
Schalen
Man Vrouw Totaal
ARA schalen 28 2 30
CAO schalen 1403 278 1681
Loongebouw 240 54 294
Overig 21 3 24
Totaal 1692 337 2029
ARA: betreft medewerkers van voormalig gemeentebedrijf Arnhem

CAO: Collectieve Arbeids Overeenkomst

Loongebouw: betreft medewerkers in de loonschalen boven CAO

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp

Gerelateerde artikelen