Veiligheid begint bij het Safety Contract

Omwille van de krachtige uitvoering van het veiligheidsbeleid wordt jaarlijks met de moederonderneming een Safety Contract gesloten. En niet zonder resultaat; in 2015 werd de laagste AFR* (accident frequency rate) ooit genoteerd: 7,3. Daarmee werd de doelstelling van 9,6 ruimschoots gehaald.

Als oorzaak voor deze goede score analyseert SUEZ dat we onze operatie met bijhorende veiligheidsmiddelen, -voorzieningen en –instructies op orde hebben. Bovendien hebben we in de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan de lastige component in dit kader: het gedrag. Onder meer aan de hand van campagnes en interactieve bijeenkomsten boeken we hier ook progressie. Dit overigens niet alleen bij onze eigen medewerkers; ook als we medewerkers van contractors meetellen, boeken we een uitstekende AFR.
Met tevredenheid constateren we dat ook de ASR** (accident severity rate) onder onze doelstelling uitkwam: 0.19 versus 0.27.

Helaas hebben we ook een dodelijk ongeval te betreuren; een van onze medewerkers kwam om toen hij bij het oversteken van spoorrails door een trein werd gegrepen.

* Accident Frequency Rate (frequentiegraad van ongevallen); het aantal ongevallen met ziekteverzuim x 1.000.000, gedeeld door het aantal gewerkte uren

** Accident Severity Rate (ernstgraad van ongevallen); het aantal dagen ziekteverzuim ten gevolge van ongevallen x 1.000, gedeeld door het aantal gewerkte uren

Safety Contract

In het kader van het Safety Contract werden in 2015 meer Safety Visits uitgevoerd door het hoger management, naast een serie van reguliere interne audits. Onderdeel van het bezoek is een gesprek met medewerkers, om van elkaar te leren en opdat de aandacht van het management merkbaar wordt. In totaal werden 43 bezoeken afgelegd (ruim 40% meer dan in 2014).

In 2015 zijn 56 eigen trucks voorzien van een automatisch afnetsysteem. In 2016 zullen we testen gaan uitvoeren met vaste afnetsystemen op onze vestigingen, voor het veilig afnetten van trailers, en voor derden, die geen automatisch afnetsysteem hebben. Daarnaast zijn we onverdroten doorgegaan met onze inzet om containers te voorzien van een veiligheidssluiting.

We zijn volop aandacht blijven geven aan de 10 Life Saving Rules. Bovendien hebben alle rayon- en teammanagers een training gevolgd in health & safety leadership. Centraal hierin staat deze middle managers beter in staat zijn om risico’s te herkennen en weg te nemen, en veilig gedrag te bevorderen.

Veiligheid op de openbare weg

Sinds jaren is SUEZ sponsor van de Veilig op Weg campagne van Veilig Verkeer Nederland en Transport en Logistiek Nederland (TLN). Dit door een inzamelwagen met chauffeur ter beschikking stellen voor verkeersles op basisscholen, waarbij onder meer de beruchte dode hoek centraal staat. In 2015 werd de 1.000ste school aangedaan door onze chauffeur.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp

Gerelateerde artikelen