Ketenregie om waarde te creëren

De strategie van SUEZ Recycling & Recovery Netherlands bestaat er uit dat we in hoog tempo van louter inzamelaar en verwerker van afval willen ontwikkelen naar producent en leverancier van grond- en hulpstoffen. Daarvoor willen we in door ons gekozen grondstoffenketens de regie kunnen voeren en qua volume van de afval-/grondstofstroom tot de top drie bedrijven horen. Onze inzet is waarde te creëren door de keten optimaal en zo hoogwaardig mogelijk te sluiten.

In ketens waarin andere partners de regie voeren, wil SUEZ faciliteren en participeren, indien we toegevoegde waarde kunnen leveren. Dit hebben we onder meer hier toegelicht en visueel gemaakt in de grafische weergave van ons businessmodel.

Hieronder vindt u een grafische weergave van ons waardecreatiemodel.

Onze strategie kent een vijftal pijlers:

We verbinden de voorkant met de achterkant

Naast efficiënte en duurzame inzameling werken we aan de slimme terugwinning van afvalstromen die toegevoegde waarde voor SUEZ en haar opdrachtgevers oplevert. Dat vergt investeringen in nieuwe producten en diensten waarbij we de ‘voorkant’ (opdrachtgevers en hun productieprocessen) en de ‘achterkant’ (op-, be – en verwerken van afvalstromen) van de keten met elkaar verbinden. We creëren en sluiten ketens.

We gaan voor re- en upcycling

Onze focus verschuift in hoog tempo naar recycling en upcycling: het terugwinnen en creëren van grondstoffen voor zo hoogwaardig mogelijk hergebruik. Aan de hand van innovatieve technologie, concepten en toepassingen kunnen we meer en hoogwaardige grondstoffen uit afvalstromen halen.

We gaan versnellen door samen te werken

Co-creatie is cruciaal in onze strategie. SUEZ gelooft in strategische samenwerking in de keten om zo voor alle betrokkenen meerwaarde te realiseren. Alleen zo kunnen we samen de grondstoffenrevolutie vormgeven.

We gaan gebruik maken van elkaars mogelijkheden

De afvalmarkt gaat steeds meer bestaan uit meerdere deel- en nichemarkten waarin vele spelers hun eigen specifieke rol hebben. Dat kan betekenen dat we bepaalde activiteiten uitbesteden of afstoten. Of dat we op andere gebieden gericht met partners samenwerken, om zo meer waarde aan de verwerking van afval toe te voegen.

We bieden duurzame oplossingen

Voor onze opdrachtgevers vervullen we in toenemende mate behoeften die de huidige tijd, maatschappij en economie oproepen, of deze nu financieel, maatschappelijk of duurzaam van aard zijn. Het maakt dat we in oplossingen denken, niet in vrachtwagens en/of containers.

 

Het waardecreatiemodel

SUEZ_BM_2016_IntegratedReporting

 

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp

Gerelateerde artikelen