Vitaliteit: meer dan gezond eten en bewegen

In het verleden heeft SUEZ ruimschoots aandacht besteed aan de (fysieke) belasting van medewerkers: velen doen relatief zwaar werk. Ooit was deze aandacht min of meer arbo-gemotiveerd om later vooral uit te gaan van de professionele vitaliteit van medewerkers. Eten en bewegen stonden centraal, en stoppen met roken even zo. Hier werden successen mee geboekt, ondanks het feit dat het ziekteverzuimpercentage min of meer stabiel blijft rond de 5%. In 2015 is gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe benadering.

In 2015 werd besloten te stoppen met eenmalige gezondheids- en vitaliteitsprojecten die min of meer op zichzelf stonden. En te onderzoeken hoe we gezondheid en vitaliteit kunnen bevorderen door aan te sluiten bij de inspanning rond engagement. Dit betekent dat we – naast de bestaande ondersteuning via de arbodienst en/of vitaliteitsprogramma’s – ook in de context van leidinggeven en van persoonlijk leiderschap – aandacht willen geven aan de fysieke en mentale toestand van medewerkers.
We zijn sinds 2015 op zoek naar nieuwe, betere manieren en acties om hier handen en voeten aan te geven; een eerste pilot rond het thema ‘Inzicht in je Persoonlijke ontwikkeling’ in het begin van 2016 is daar een resultaat van. Ook het Management Ontwikkelprogramma levert hier een belangrijke bijdrage aan.

De primaire gedachte is dat medewerkers zelf bewuster kunnen omgaan met vragen over gezond blijven en plezierig werken, met de wetenschap dat ze ook langer door moeten tot aan hun pensionering. In essentie stimuleren we dat ze meer de regie gaan nemen over hun eigen ontwikkeling, vitaliteit en gezondheid.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp

Gerelateerde artikelen