Vertrouwd in huis van de klant

Om onze missie voor de grondstoffenrevolutie aan te jagen, zien we veel mogelijkheden bij grote ondernemingen en organisaties. De belangstelling voor een duurzamere omgang met afval is daar groter, terwijl onze consultants er vaker gesprekspartners treffen die gericht zijn op gezamenlijke verbetering. We streven naar proactieve ondersteuning en advisering, onder meer ondersteund door adequate benchmarking.

Om in te spelen op deze klantbehoefte en om onze eigen ontwikkeling aan te jagen, hebben we in 2015 vormgegeven aan een consultancy-afdeling: SUEZ Scope. De kenniswerkers van deze unit voerden meerdere adviestrajecten uit, zoals bij het UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen) en Interface. In de bouwsector wordt SUEZ steeds vaker gevraagd om te ondersteunen in het verkrijgen van BREEAM-certificatie (instrument voor het meten en beoordeling van duurzaamheid van bouw-, renovatie- en sloopprojecten).

In 2015 is in dialoog met klanten nadrukkelijk gebleken dat een grotere vorm van betrokkenheid door onze medewerkers op prijs wordt gesteld.
Contractmanagement dat op deze wijze wordt uitgevoerd, behelst dan meer dan in het verleden het geval is; het vraagt dat we een klant goed volgen in zijn ontwikkeling en veranderingen, zoals in de productie of anderszins, en ons daarbij telkens afvragen hoe we kunnen anticiperen met onze dienstverlening.

Het is daarbij cruciaal dat onze consultants over voldoende adviesvaardigheden en kennis beschikken om vertrouwd te kunnen zijn in het ‘huis van de klant’. In 2015 is aan de ontwikkeling van deze competenties nog slechts beperkt aandacht besteed; wel is de herintroductie van de Sales Academy voorbereid (en ook daadwerkelijk in 2016 gestart).

In 2015 werd SUEZ door een opdrachtgever (bouwbedrijf) gevraagd mee te denken in de voorbereiding van de bouw van een hotelcomplex. De vraag werd voornamelijk gedaan vanwege de logistieke expertise van onze medewerkers, maar we hebben ook in het bouwontwerp mogen meedenken. Het resultaat is dat in de bouw kan worden bespaard op materialen en dat er ook minder afval ontstaat.

In concernverband ontwikkelt consultancy zich snel, vooral zichtbaar in het maatschappelijk domein. SUEZ Scope sloot begin 2016 een overeenkomst met AMS (Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions). Doel is te werken aan strategische en technische oplossingen voor de steden van de toekomst, de circulaire economie, stedelijke landbouw, binnenstedelijke logistiek en urban hubs.

Big data

SUEZ heeft ook in 2016 hard gewerkt aan het ontwikkelen van de mogelijkheden van big data, dit onder meer de merknaam SUEZ Analytics. Big data zijn vanzelfsprekend van groot belang voor de eigen strategieontwikkeling, maar zeker ook in de dienstverlening naar klanten, en dan wel in het bijzonder als het gaat om benchmarking. Zo kunnen we opdrachtgevers voorzien van benchmarks waarbij vergelijkingen worden gemaakt in de branche, en in het geval van ketens: tussen eigen ondernemingen/vestigingen. Voorbeelden van opdrachtgevers die hiermee – aan de hand van speciaal ontwikkelde interventie dashboards – sturing kunnen geven aan hun afvalmanagement, zijn supermarktketens en hotelondernemingen.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp

Gerelateerde artikelen