Logistiek kan nog steeds efficiënter

Aan de hand van een fijnmazige logistiek slagen we er in veel afval- en grondstoffen, al dan niet gescheiden, efficiënt terug te winnen. SUEZ werkt voortdurend aan verduurzaming van (de inzet van) het wagenpark dat nu uit zo’n kleine 900 voertuigen, voornamelijk vrachtwagens, bestaat.

In 2015 is onze aandacht vooral uitgegaan naar het verminderen van het brandstofverbruik. Dit verbruik is goed voor ruim 70% van onze CO2-footprint.

Nieuwe Rijden revisited

Onze onderneming kent sinds geruime tijd de opleiding Het Nieuwe Rijden waarvoor alle chauffeurs zijn getraind in zuinig rijden. In 2014 is de opvolger van deze opleiding – Het Nieuwe Rijden 2 – geïntroduceerd. In 2015 zijn 309 chauffeurs getraind (doelstelling: 300). In 2016 zullen 180 chauffeurs deze opleiding volgen. Conform de eisen CBR/CCV worden deze uitgevoerd door gecertificeerde rij-instructeurs.
SUEZ heeft daarnaast vier eigen mentorchauffeurs die collega’s voortdurend trainen, zoals op voertuigbeheersing, zuinig rijden en veilig beladen.

Routeoptimalisatie

Al langer gebruikt SUEZ een specialistisch softwarepakket om rolcontainerroutes te optimaliseren. Doel is het aantal kilometers, en dus ook het brandstofverbruik, te verminderen. In 2015 werden zo’n 140.000 kilometers vermeden: een besparing van circa 56.000 liter brandstof (175 ton CO2).
In 2016 is het doel om wederom 140.000 kilometers minder te rijden.

Monitoring brandstofverbruik

In 2014 is een pilot uitgevoerd waarbij real time het rijgedrag van chauffeurs werd gevolgd. Deze pilot was zeer succesvol: het brandstofverbruik nam gemiddeld met 7,3% af. Daarop is in 2015 een nieuwe boordcomputer ingebouwd waarbij aan de software nog wel enkele aanpassingen benodigd zijn. In 2016 staat een nieuwe pilot op de planning. Hierbij zal een dertigtal wagens worden betrokken. Het doel is om 6% besparing op brandstof te realiseren.

Optimale beladingsgraad

Al sinds 2014 wordt een pilot uitgevoerd waarbij zowel het sorteerrendement als de beladingsgraad wordt verhoogd. Waar het eerste draait rond een verbeterd hergebruik, leidt een hogere beladingsgraad tot minder transporten. Het doel voor 2015 was een besparing van 1.000 ritten; deze ambitie werd met ruim 30% overschreden. De besparing aan brandstof was ongeveer 58.000 liter (182 ton CO2).
De pilot loopt door tot halverwege 2016 met een vermindering van 500 ritten als doelstelling.

Transport over water en spoor

Transport over water en per trein vindt steeds vaker plaats vanuit onze locaties in Oss, Rotterdam en Amsterdam. Voor 2016 zijn er plannen om ook hier te vermeerderen.

Verduurzaming motoren in 2015 ten opzichte van 2014

Om blootstelling van personen en belasting van het milieu te minimaliseren, verduurzaamt SUEZ het wagenpark in grote stappen. Uit het onderstaande overzicht blijkt dat het aantal schonere voertuigen met euro 5- en 6-motoren in hoog tempo groeide, en dat er sprake is van uitfasering van minder schone wagens met euro 2- en 3-motoren.

Lees ook onze innovaties in logistiek hoe wij ons continu blijven inspannen voor een nog verdere CO2-reductie.

Klasse 2015 2014
CNG 4 4
EEV 33 33
LNG 2 2
Euro 0 1 1
Euro 1 4 13
Euro 2 77 140
Euro 3 129 178
Euro 4 39 39
Euro 5 394 391
Euro 6


64


4


747  805

 

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp

Gerelateerde artikelen