Veiligheid draait om gedrag

Veiligheid heeft binnen SUEZ de grootste aandacht, zowel binnen Nederland als daarbuiten in de groep. Binnen SUEZ Benelux & Germany (het samenwerkingsverband met onze ondernemingen in België/Luxemburg en Duitsland) zullen we in 2016 onze Fair Culture Policy introduceren.

Het laatste is niet zonder reden; onze onderneming geeft sinds jaar en dag veiligheid voor medewerkers en onze omgeving de hoogste prioriteit. Gezien het veiligheidsniveau van onze operatie heden ten dage zijn we ervan overtuigd dat het verder verbeteren van veiligheid vooral gevonden moet worden in gedrag (cultuur).

Hierom bestaat ons veiligheidsbeleid uit een drietal strategische pijlers:

  1. we belonen goed gedrag op een juiste manier;
  2. we moedigen aan om onveilige situaties te melden;
  3. we werken vanuit een fair sanctiebeleid (voor alle lagen in de onderneming).

Onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Health Safety & Environment (HSE) wordt in 2016 – in samenwerking met de afdelingen HR, Communicatie en Juridische Zaken – een self assesment uitgevoerd. Hierbij is onze veiligheidscultuur afgezet tegen bovenstaande drie pijlers (ambities). Waar we van mening zijn dat we de pijler 3 kunnen staven, zijn we van mening dat we volop ambitie mogen koesteren als het gaat om de pijlers 1 en 2. In 2016 ontwikkelen we hiervoor een driejarig actieplan.

Dynamiek rond Restricted Areas

Eind 2015 deed zich bij onze zusteronderneming in Duitsland een fataal incident voor. Als gevolg hiervan is de al bestaande inzet voor grotere veiligheid op locaties enorm vergroot. Zowel in Nederland, als in Duitsland en België/Luxemburg wordt met de grootste spoed gewerkt aan het inrichten van zogenaamde Restricted Areas; zones waar materieel (shovels etc.) en personen níet tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn. Binnen deze zones wordt aanwezigheid van voetgangers zoveel mogelijk voorkomen en worden extra maatregelen genomen, om de kans op incidenten zoveel mogelijk te beperken. Het project binnen SUEZ Benelux & Germany zal naar verwachting worden overgenomen door het gehele concern.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp

Gerelateerde artikelen