Door het jaar heen passeren, zoals in elke andere organisatie, dilemma’s. Misschien wel meest voorkomend in onze onderneming is de afweging tussen prijs/kosten versus duurzame(re) verwerking/toepassing; we streven ernaar deze dilemma’s integer tegemoet te treden en veel belangrijker: we nemen ze zoveel mogelijk weg door van de duurzame optie ook de kostenefficiënte optie te maken. Het gevolg is dat hierdoor vaak nieuwe businessmodellen ontstaan.

Borgen ethisch gedrag

In 2015 is binnen SUEZ Group extra aandacht gegeven aan het thema ethiek. Dit om medewerkers te helpen in situaties waarbij ze in commerciële relaties uitgenodigd en/of verleid worden tot niet-integer handelen. De dilemma’s die dit voor medewerkers oplevert, worden daarmee zoveel mogelijk weggenomen. Deze inzet is ingegeven doordat alle ondernemingen binnen SUEZ Group wereldwijd dezelfde naam kregen, en dezelfde reputatie dienen te behartigen. Lees ook hier.

Duurzaam versus energie-uit-afval

De focus op duurzaamheid en het streven naar de circulaire economie gaat binnen SUEZ gepaard aan het eigendom van een AEC (afvalenergiecentrale). Het belang van vollast van een AEC telt bedrijfseconomisch zwaar. SUEZ houdt deze situatie nauwlettend in het oog. We zouden moeten streven naar afvalverbranding als een uit te faseren verwerkingsroute, maar de vraag is of en wanneer dat haalbaar is.
SUEZ heeft dit dilemma ook voorgelegd aan stakeholders, in het bijzonder aan opdrachtgevers. Deze vinden een AEC nu nog acceptabel, zolang SUEZ maar aandacht besteedt aan nieuwe, hoogwaardigere oplossingen. Lees meer op de pagina Materialiteitsanalyse.

Bronscheiding versus nascheiding

SUEZ heeft jarenlang bronscheiding als dé te prefereren aanpak voor inzameling van afvalstromen gezien. Door stromen aan de bron gescheiden te houden, zoals in huishoudens, blijven deze meest zuiver en schoon, en daarmee meest waardevol en maximaal herbruikbaar. Bovendien stimuleren we aan de hand van bronscheiding bij huishoudens dat consumenten zich bewust(er) zijn van afval en hun afvalgedrag. Inherent aan bronscheiding is echter dat er (vaak) meer logistieke bewegingen kunnen zijn.

Ook dit dilemma is in de dialoog met stakeholders aangereikt. Deze gaven aan dat ze geen specifieke voorkeur hebben voor bron- of nascheiding. Het gaat hen om de beste oplossing voor een specifieke stroom. SUEZ volgt deze redenering inmiddels door nascheiding als optie bespreekbaar te houden.

Succes van PMD inzameling

De inzameling van plastics, metaal en drankenkartons mogen we als een succes bestempelen. De inzet van gemeenten is hierin bepalend geweest.

Wel moeten we constateren dat gemeenten ook hier alle hun eigen structuur en regels voor kiezen. Dit maakt het minder makkelijk te verbeteren, en bijvoorbeeld de vervuilingstrend van de PMD-stroom tegen te gaan. SUEZ zal in 2016 de dialoog met gemeenten starten om deze ontwikkeling zo snel mogelijk om te buigen.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp

Gerelateerde artikelen