Zeven materiële thema’s

Onderstaande materialiteitsindex is het resultaat van de stakeholderdialoog die volgde op de inventarisatie van thema’s. Gedurende dit traject is een enkel thema nog toegevoegd. De wijze waarop de dialoog is uitgevoerd, is hier beschreven.

Onze gesprekspartners hebben de thema’s alle gewaardeerd naar de voor hen geldende relevantie. De Country Board van SUEZ deed hetzelfde door het belang van het aspect voor het duurzame succes (impact) van de onderneming te waarderen. Van de individuele scores werden de gemiddelden berekend.

Dit leidde tot zeven voor SUEZ meest relevante thema’s:
1. Materiaalgebruik/grondstoffen in productie en het hergebruik ervan;
2. (Informatie over) Afval naar type, volume en verwerkingswijze;
3. Klanttevredenheid
4. Financieel resultaat
5. Bereikbaarheid van medewerkers
6. Afstemming over de operatie
7. Innovatie

Op de pagina Materialiteitsanalyse wordt beschreven hoe stakeholders over deze thema’s oordelen, en wat hun boodschappen aan de onderneming zijn. De Country Board heeft telkens een reactie verwoord en aangegeven hoe op deze boodschappen zal worden gereageerd.

matrix suez na CB  zonder namen

Thema’s die minder scoren in deze matrix worden door de onderneming serieus genomen en in dit jaarverslag geadresseerd. Deze thema’s zijn:

8. Investering in milieubescherming
9. Veiligheidsprestatie
10. Eerlijke concurrentie/mededinging
11. Vermindering milieubelasting
12. Informatie- en kennisdeling
13. Integriteit
14. Opleidingen/ontwikkeling
15. Inkoopbeleid
16. Duurzame inzetbaarheid
17. Gevolgen van investeringen voor de omgeving
18. Social return
19. Overleg rond veiligheid
20. Personeelsbezetting
21. Beloningsbeleid

Delen:
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp

Gerelateerde artikelen