Vindbaar maken en verbinden

Tijdens de road show van in totaal 85 bijeenkomsten in 2014 gaven meerdere medewerkers aan dat het lastig is om snel en efficiënt in de eigen organisatie de man of vrouw met de juiste informatie of kennis te vinden. Dit gemis aan transparantie wordt, zo bleek later, niet alleen door eigen medewerkers ervaren, maar ook door externe partijen.

‘Het laatste bleek uit de stakeholderdialoog die we in 2015 uitvoerden. Met name marktpartners vinden het (nu nog) een opgave om de juiste SUEZ-medewerker te vinden. Omwille van co-creatie was het van belang hier op te reageren.’

In 2015 is een aantal klankbordgroepen (multidisciplinair samengestelde werkgroepen) begonnen aan het verbeteren van de vindbaarheid van eigen collega’s. Daarmee wordt bedoeld dat collega’s met specifieke kennis, specialismen, functies en verantwoordelijkheden, makkelijker moeten kunnen worden gevonden.

Intervisie

Gelijktijdig maken we meer werk van het verbinden van mensen, zodat ze makkelijker en sneller van elkaar kunnen leren. Intervisie staat centraal. Een voorbeeld hiervan zijn de multidisciplinaire intervisie groepen waarbij collega’s van verschillende afdelingen met elkaar problemen delen en samen oplossingen en kansen vinden. In het verleden zagen deze mensen elkaar relatief weinig, en als het al gebeurde, was dat nauwelijks gestructureerd. Nu komen ze frequenter bij elkaar en worden ze daarin begeleid door een intervisiecoach. Ze leren elkaar kennen, leren van elkaar, en delen best practices. En ze voorkomen dat wielen twee of meer keer opnieuw worden uitgevonden.

Verbinden

Behalve in de eigen organisatie streven we er ook naar andere mensen te verbinden: aan de arbeidsmarkt en daarmee aan de samenleving. Dit gebeurt op verschillende locaties in onze organisatie. Het gaat dan om mensen die om welke reden dan ook een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Ze worden op weg geholpen naar een volgende baan of leveren langere tijd een zinvolle bijdrage op onze locaties/in onze dienstverlening.

Van andere orde is dat SUEZ een van de ondertekenaars is van het TaalAkkoord. Dit akkoord is het resultaat van een samenwerking met 28 andere werkgevers om taalontwikkeling op de werkvloer te bevorderen.

Belonen

De meeste medewerkers van de onderneming worden beloond aan de hand van CAO Beroepsgoederenvervoer (zie hier voor de aantallen). De beloning voor medewerkers in het Loongebouw kent een vaste en een variabele component. Deze laatste wordt bepaald door onder meer de financiële prestaties van de onderneming en de individuele prestaties (managementbeoordeling), en niet in het minst door de collectieve prestatie op het gebied van veiligheid (AFR, ASR en de score met de gehouden audits). Veiligheid geldt binnen SUEZ Group als cruciaal en wordt daarom ook op deze wijze onder de aandacht gebracht.

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp

Gerelateerde artikelen