Naamsverandering bevestigt ontwikkeling

Op 18 januari 2016 werd onze Nederlandse onderneming officieel omgedoopt tot SUEZ Recycling & Recovery Netherlands, kortweg SUEZ. Iets minder dan een jaar daarvoor werd deze naamsverandering al aangekondigd, en sindsdien stapsgewijs doorgevoerd.

Gelijk met de nieuwe naam was sprake van een nieuwe, duurzame positionering van het mondiale concern SUEZ. Deze sluit volledig aan op onze (Nederlandse) ontwikkeling: die waarin we transformeren van afvalinzamelaar naar grondstoffenleverancier.

SUEZ in Nederland maakt deel uit van SUEZ Group, een concern dat in 70 landen over de hele wereld werkt aan waterlevering en -zuivering, afvalstoffen- en grondstoffenmanagement, en stedelijke ontwikkeling. Het concern telt ruim 82.000 medewerkers, zamelt het afval in van 34 miljoen mensen, is verantwoordelijk voor 16,3 miljoen ton teruggewonnen grondstoffen en zet 7 miljoen ton afval om in energie.
De onderneming voorziet mensen over de hele wereld van essentiële dagelijkse benodigheden (essential life services), zoals schoon water. Met grote urgentie werken we aan de grondstoffenrevolutie, dat als primair uitgangspunt heeft dat we natuurlijke hulpbronnen zo veel mogelijk beschermen. Zie ook onze missie.

Onderzoek (bron: SUEZ Group) toont aan dat wereldwijd 9 van 10 mensen vinden dat grote bedrijven en overheden een gezamenlijke rol hebben ten aanzien van duurzaamheid. De rol van duurzame partner past SUEZ op natuurlijke, vanzelfsprekende wijze. Dat is ook gebleken uit onze stakeholderdialoog die we in Nederland in de periode 2015-2016 hielden.

Nederland: onze toegevoegde waarde

In Nederland is SUEZ Recycling & Recovery actief op het gebied van inzameling van afval, be- & verwerking van afval, en grondstoffenmanagement. Het betekent dat we onze aandacht richten op de gehele keten; van productie en het ontstaan van afval tot aan de be- en verwerking, en het recyclen en hergebruik ervan.
Onze focus verschuift in snel tempo naar het terugwinnen en produceren van (secundaire) grondstoffen. Onze ambitie is er op gericht toegevoegde waarde te creëren in de gehele productie- en consumptieketen. We beschikken daarvoor over de kennis en mogelijkheden om energie en grondstoffen maximaal te benutten.

Essentieel is dat we onze ontwikkeling, en die van de circulaire economie, nastreven door partnerships aan te gaan. We geloven in co-creatie waardoor vooruitgang sneller en beter zal plaatsvinden. Daarnaast biedt dit meer kansen aan innovatie. Naast samenwerking met klanten, afnemers, concullega’s en andere partners zoeken we daarom naar intensievere samenwerking binnen SUEZ Group.
Zo werken we met SUEZ Treatment Solutions (voorheen Ondeo) aan een gezamenlijke propositie op het gebied van afval en water voor gemeentelijke en industriële opdrachtgevers. Reeds langer praktijk is de samenwerking op de Europese afval- en grondstoffenmarkt; zo realiseren we met onze collega’s van SUEZ UK de import van afval voor energieopwekking. Met de SUEZ-ondernemingen in België/Luxemburg en Duitsland vormen we het samenwerkingsverband SUEZ Benelux & Germany; in dit verband werken specialisten nauw samen op projecten, onder meer op het gebied van veiligheid en innovatie, en vooral material resource management.

In totaal telt SUEZ Recycling & Recovery in Nederland 2.029 medewerkers (stand: eind 2015). Het merendeel hiervan werkt vanuit een veertigtal vestigingen, waarmee een landelijke dekking is gerealiseerd. Naast inzameling kent de onderneming operationele onderdelen als Processing (sorteren en bewerken), IGA (Inzameling Gevaarlijk Afval), Riool Services, Treatment (verwerking gevaarlijk afval) en ReEnergy (energie-uit-afval).

Voor meer informatie over SUEZ Group: http://www.suez.com

Delen:
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp

Gerelateerde artikelen