Eind 2015 werd besloten de ontwikkeling van e-commerce met kracht verder uit te bouwen. In samenwerking met de SUEZ-ondernemingen in België/Luxemburg en in Duitsland worden de mogelijkheden hiervoor verkend. Het doel is primair om klanten steeds beter en gemakkelijker van dienst te zijn en te informeren, al naar gelang hun behoefte en profiel.

We spelen daarmee in op de ontwikkelingen in de samenleving, waarbij klanten via verschillende media informatie kunnen opvragen en/of met onze organisatie kunnen communiceren.

Wat e-commerce betreft, zijn we al langer succesvol met Bouwbakkie.nl; de webshop voor het huren van big bags en afvalcontainers. Deze shop heeft ook in 2015 weer een sterke groei doorgemaakt.

In de benadering van de consumentenmarkt biedt e-commerce verschillende kansen, onder meer door ook hier het partnership met opdrachtgevers, zoals bouwmarkten, te vinden. Het uiteindelijk doel is er samen voor te zorgen dat waardevolle stromen (bouwafval) kunnen worden teruggewonnen.

Online dienstverlening

Aan de hand van SUEZ Portal neemt de online dienstverlening aan opdrachtgevers een hoge vlucht. Afhankelijk van de behoefte en de contractrelatie kunnen opdrachtgevers real time inzicht krijgen in hun afvalstromen en -prestaties en deze interpreteren en benchmarken. Opdrachten kunnen online worden verstrekt, terwijl facturen en andere administratieve gegevens direct kunnen worden opgevraagd. Vanzelfsprekend voorkomen we zo veel papieren (post)verkeer.

Gemak dient de klant

Als gevolg van de online ontwikkelingen in de samenleving zien we dat klanten steeds meer verwachten van de communicatie- en informatievoorziening vanuit onze onderneming. Niet alleen willen ze op maat worden bediend, ze willen ook op elk moment en via het door hen gewenste medium informatie kunnen ophalen, vragen kunnen stellen of orders plaatsen. Onder meer met de SUEZ Portal spelen we daar op in.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp

Gerelateerde artikelen