SUEZ Recycling & Recovery Netherlands is actief in de gehele afval- en grondstoffenketen. En biedt op die schakels verschillende algemene diensten, specialistische services en integraal management.

Inzameling

Vanuit circa veertig vestigingen, verspreid over het land, zamelen we (niet-gevaarlijk) afval in. Het gaat hierbij om:

  • afvalstromen van circa 4.5 miljoen huishoudens, zoals groente-, fruit- en tuinafval, papier en karton, glas, kunststof (de PMD-fractie: plastics, metaal en drank kartons) en restafval.
  • afval van ongeveer 80.000 bedrijven en andere organisaties, variërend van monostromen (zoals papier en karton, keukenafval, oliën en vetten, folies, hout, metalen) tot gemengd bedrijfsafval, bouw- en sloopafval en niet-industrieel gevaarlijk afval.

Voor de inzameling en marktbenadering hebben we in 2015 Nederland opgedeeld in 16 rayons. Deze worden op hun beurt weer georganiseerd via de Regio Noord en de Regio Zuid, en aangestuurd door het respectievelijke management. Het aldus fijnmazigere netwerk (van 4 naar 16 rayons) maakt dat we onze lokale aanwezigheid bevorderen, er een betere samenwerking met Sales en Logistics kan ontstaan en we gedetailleerder inzicht krijgt in de resultaten per rayon.

Voor de inzameling van gevaarlijk (industrieel) afval werken we vanuit de vestigingen in Veendam, Gorinchem en Maastricht. Ook maken we gebruik van overslaglocaties van derden, als dit logistiek beter past dan transport naar een eigen vestiging.
Hiervoor beschikken we over eigen inzamelwagens terwijl we ook regelmatig, omwille van bezettingsgraad en/of kosten, samenwerken met andere transportondernemingen.

Ingezameld afval wordt zoveel mogelijk gerecycled of geschikt gemaakt voor recycling. Om recycling maximaal te bevorderen, adviseren we opdrachtgevers continue over afvalscheiding. Hierbij hebben wij een voorkeur voor bronscheiding. Dit concept maakt dat afvalstromen zo schoon mogelijk weer terug kunnen worden gebracht in de productieketen, al dan niet na bewerking. Deze inzet bevordert ook de bewustwording bij ontdoeners.

Innovatie in inzameling

SUEZ biedt ook oplossingen voor opdrachtgevers die bijvoorbeeld via een bestek, eisen stellen aan de wijze van inzameling. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van schonere voertuigen of aanpassingen in de manier van inzamelen. We werken in de markt hard aan andere logistieke concepten. In 2016 ondertekenden we de Green Deal Zero Emissions Stadslogistiek, met als doel een duurzamere inzameling van bedrijfsafval in binnenstedelijke gebieden.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp

Gerelateerde artikelen