SUEZ Recycling & Recovery Netherlands is actief in de gehele afval- en grondstoffenketen. En biedt op die schakels verschillende algemene diensten, specialistische services en integraal management.

Op- en overslag en (voor)sortering

Op onze vestigingen voor niet-gevaarlijk afval wordt het afval op- en overgeslagen voor een efficiënte afvoer (in bulktransport) naar eigen verwerkingsinstallaties en andere verwerkers.

In 2015 introduceerden we het project Transfer Station, waardoor we bestaande overslaglocaties efficiënter zijn gaan benutten voor het voorsorteren van stromen. Ook wordt meer aandacht besteed aan de acceptatie (op kwaliteit) van stromen. Behalve dat de kwaliteit van stromen zo beter wordt gegarandeerd, wordt het transport efficiënter. De beladingsgraad neemt toe en steeds vaker worden stromen op specificatie direct naar de eindverwerker/grondstoffenproducent aangeleverd.

Zo verwerken (sorteren) we verpakkingsafval in grote hoeveelheden in onze installatie in Rotterdam. Bouw- en sloopafval verwerken we in onze installatie in Groningen, maar ook bij partners (voor de stromen uit het zuiden en westen van Nederland, zoals in de sorteerinstallatie van partner Shanks).

Onze op- en overslagstations zijn onderworpen aan strenge vergunningseisen van de overheid. Op naleving van wet- en regelgeving vindt zowel intern als extern controle plaats.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp

Gerelateerde artikelen