Nog met één been in de oude markt

De strategie van SUEZ Recycling & Recovery Netherlands is in 2015 ongewijzigd gebleven en zal ook in 2016 niet veranderen. En hoe ongeduldig we ook zijn, we ervaren dat deze strategie al tot motiverende resultaten leidt, in de zin van initiatieven, projecten, concrete business en partnerships. We staan nu nog met één been in de oude markt van louter inzamelen en verwerken en zetten gelijktijdig verschillende stappen in de nieuwe circulaire economie.

In 2015

Het jaar 2015 was een jaar waarin veel tot stand kwam en waarin we onze voornemens grotendeels konden waarmaken:

 • Zo zijn we er in geslaagd onze leidende positie in de markt te versterken, onder meer door een tweetal strategische acquisities (DAR en Bowie). In de ketens van onze keuze – kunststof, hout, gevaarlijk afval, papier en glas – hebben we onze positie weten te behouden en/of te versterken. Ook in het segment midden- en kleinbedrijf hebben we groei bewerkstelligd.
  Belangrijk is ook dat we een positie bij klanten met een uitgesproken duurzaamheidsagenda hebben weten te creëren. Vooral bij klanten waar we onze kennis van grondstoffen en processen kwijt kunnen, zijn we zeer succesvol. Bij partners als Schiphol maken we verwachtingen meer dan waar.
 • Meer dan in voorgaande jaren hebben we ontwikkelingen geïnitieerd en innovaties gelanceerd. Wij herleiden dat naar onze eigen focus (ook in groepsverband) op innovatie maar we merken dat onze duurzame propositie goed valt. Meer partijen hebben ons benaderd met voorstellen.
 • Onze sterke focus op het verbeteren van onze (al hoge) normen op het gebied van Health, Safety & Environment heeft vruchten afgeworpen, zoals onder meer blijkt uit de relevante kpi’s: AFR en ASR.
 • Minder dan gehoopt zijn we er in geslaagd de betrokkenheid van klanten te vergroten; ons rapportcijfer voor klanttevredenheid bleef ongewijzigd (7,5). We gaan ervan uit dat onze inspanningen uiteindelijk meer resultaat zullen hebben (zie de materialiteitsanalyse; thema 3-klanttevredenheid). Daarentegen zijn we wel heel blij met de hogere betrokkenheid van medewerkers, die in 2014 teleurstelde en nu op een meer aanvaardbaar niveau is beland.
 • Belangrijk onderdeel van onze strategie is de wijze waarop we onze interne processen uitlijnen en onze datasystemen kunnen benutten. Hier is in 2014 en 2015 veel aan gewerkt, maar we zijn nog niet geheel tevreden over de vooruitgang die we boekten.

Naar 2016

Voor onze doelen van 2016 geldt dat we doorgaan op de ingeslagen weg.

 • Verschillend ten opzichte van 2015 is dat we vooral de regisseursrol in onze voorkeursketens willen versterken. Daarnaast werken we een hogere klanttevredenheid, onder andere aan een verbeterde rayonstructuur en via een programma rond klachtenmanagement.
 • We investeren in het combineren van services rond (afval)water, energie en afval, om zo integrale oplossingen te bieden.
 • Hoog op de agenda staat tevens e-commerce.
 • Nieuw is de ontwikkeling van een concept rond industrial risk management waarbij we opdrachtgevers in industriële omgevingen maximaal helpen ontzorgen.
 • Om te kunnen transformeren van afvalinzamelaar naar leverancier en producent van grondstoffen, moet onze hele organisatie mee veranderen. Medewerkersbetrokkenheid vormt daarin de sleutel; reden waarom we onze inzet op dit aspect in 2016 vervolgen met een intensief cultuurprogramma. Hierin staan leiderschap, dialoog en storytelling centraal.
 • In 2016 worden lanceringen van concrete projecten uitgevoerd, zoals in de houtketen, de recycling van koffiedik en stromen uit industriële processen. Hier meer over innovatieve projecten.
Delen:
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp

Gerelateerde artikelen