Logistiek kent binnen SUEZ vele dimensies. We werken consequent aan de verduurzaming van ons wagenpark en aan mogelijkheden om deze efficiënter te benutten. En niet in het minst aan nieuwe, baanbrekende logistieke concepten.  

Green Deal Zes

In het kader van de Green Deal ZES (Zero Emissions Stadslogistiek) werkt SUEZ hard aan de introductie van een concept voor binnenstedelijke inzameling met ‘witte’ vrachtwagens. We doen dit in nauwe samenwerking met enkele andere grote afvalmanagementbedrijven. Naar verwachting zal in 2017 het eerste (proef)project worden gelanceerd.

SUEZ participeert ook in Cross Chain Control Center voor afvalinzameling en –verwerking in Amsterdam Zuid-Oost. Behalve minder vervoersbewegingen heeft dit project ook meer circulariteit als doel.

Bouwbewust Box

In 2016 is in nauwe samenwerking met partner BMN het concept Bouwbewust Box verder uitgerold. Hierbij worden bouwmaterialen just-in-time op de locatie geleverd en wordt afval in dezelfde box retour genomen. De belangstelling onder aannemers groeit.

Eenzelfde concept is ontwikkeld voor het leveren en plaatsen van keukens in bijvoorbeeld renovatieprojecten van woningcorporaties. In 2017 is een prototype gereed.

Verduurzaming inzameling en transport

In 2016 is een pilot afgerond met nieuwe software voor routeoptimalisatie voor inzameling van restafval. Ten opzichte van 2015 leidde deze tot een besparing van 333.732 km, ofwel 133.500 liter brandstof ofwel 431 ton CO2. In 2017 wordt deze routeoptimalisatie-software ook geïntroduceerd voor papierinzameling. De ambitie is hier gesteld op een reductie van 80.000 km.

In voorgaande jaren is een proef uitgevoerd waarbij real time het rijgedrag van chauffeurs werd gevolgd. Dit leidde tot een besparing van 7,3% op brandstof. In 2017 is een volgende proef voorzien. Hier zijn circa twintig wagens bij betrokken.

Sinds enkele jaren wordt er gewerkt aan het verhogen van het sorteerrendement en de beladingsgraad. Dit leverde in 2015 een besparing op van 1.000 ritten en 58.000 liter brandstof (182 ton CO2). Inmiddels is de maximale optimalisatie bereikt waardoor er in 2016 geen verdere besparing werd gerealiseerd.

In 2016 zijn we doorgegaan met het trainen van chauffeurs in zuinig en veilig rijden. Dit deden we aan de hand van de training Het Nieuwe Rijden. In 2016 zijn 207 chauffeurs getraind. De doelstelling was 180. In 2017 staan er 200 nieuwe trainingen op het programma.

Transport over water en spoor

In weerwil van onze ambities zijn we er door verschillende oorzaken minder in geslaagd om transport te laten plaatsvinden over water (vanuit Oss, Rotterdam en Amsterdam). We werken eraan om in 2017 transport van brandbaar afval via water te organiseren vanuit Utrecht naar Amsterdam. Vervoer per trein is niet uitgevoerd. Deze modaliteit biedt te weinig flexibiliteit.

Verduurzaming motoren

Om blootstelling aan personen en belasting van het milieu te minimaliseren, streeft SUEZ naar een schoner wagenpark. In 2016 nam het aantal schonere voertuigen met euro 6-motoren weer toe. De minder schone wagens met euro 2- en 3-motoren worden consequent uitgefaseerd.

Gelijktijdig wordt de aanschaf van een hybride wagen onderzocht en participeren we in een project voor de introductie van hybride wagens en wagens op waterstof.

 

Klasse 2016 2015
CNG 4 4
EEV 35 33
LNG 2 2
Euro 0 1 1
Euro 1 2 4
Euro 2 43 60
Euro 2 met roetfilter 10 17
Euro 3 79 105
Euro 3 met roetfilter 18 24
Euro 4 37 39
Euro 5 390 394
Euro 6 110 64
Totaal 731 747

 

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp