1. inzameling

Kunststofverpakkingen (en in een aantal gemeenten in combinatie met metaal en drankverpakkingen) van huishoudens worden ongesorteerd ingezameld. In 2016 werd hiervan 99,1 kton door de sorteerinstallatie in Rotterdam verwerkt. Daarvan bestond 65 kton uit kunststof. De rest (34,0 kton) bestond uit blik, aluminium, drankkartons en vervuiling.

 1. sorteren

SUEZ verwerkt 88% van het ingezamelde kunststof tot herbruikbaar plastic. De sorteerinstallatie in Rotterdam scheidt het kunststof in de volgende bruikbare soorten:

Soorten in kton
PE 4,8
PP 6,7
PET 90/10 4,6
PET Trays 3,0
Folie 16,0
Mix van overige kunststoffen 30,6
Totaal: 65,1

 

In sommige gemeenten mogen blik en drankkartons ook bij het kunststof afval. De sorteerinstallatie in Rotterdam haalt er bruikbare materialen uit:

Materialen in kton
Blik (retour staalindustrie) 4,8
Drankkartons 6,6
Aluminium (retour alumniumproductie) 1,3
Totaal 12,7

 

Door vervuiling kan een klein deel van het aangeleverde materiaal helaas niet verder gerecycled worden. In 2016 werd dit deel (16,6 kton) verbrand met terugwinning van energie.

 1. verwerken tot korrels

Bij QCP (onze fabriek in Geleen) worden de gescheiden stromen kunststof omgesmolten en verwerkt tot korrels. Dankzij een goede scheiding is er geen vermenging met andere soorten kunststof. Hierdoor behoudt het gerecyclede kunststof zijn waarde voor de verwerkende industrie, die er weer nieuwe producten van maakt.

 1. productie

Kunststofverwerkende industrie gebruikt nieuw en gerecycled materiaal voor de productie van verpakkingen en spullen van kunststof.

Voorbeelden van producten van gerecycled plastic:

 • shampooflessen
 • vuilniszakken
 • plantenbakken/trays
 • GreenTom stroller
 • Krat van SUEZ
 • Vaten van Mauser

 

Bronnen:

 • SUEZ Nederland
 • Ketenanalyse kunststof recycling CO2-prestatieladder (18 augustus 2016). Tauw i.o.v. SUEZ Nederland.