Voor nieuwe grondstoffenkringlopen is innovatie nodig. Wij vragen dit van onze eigen organisatie en van onze ketenpartners. Daarnaast vragen ook onze klanten om te worden verrast met vernieuwende voorstellen, en hen te overtuigen van innovatieve kansen. Innovatie is echter relatief onvoorspelbaar en leidt soms tot weerbarstige projecten. Soms vragen projecten een langere aanlooptijd dan gehoopt.

In onze onderneming zijn het de afdelingen Business Innovation en Business Development die innovatie aanjagen, trekken en implementeren. Business Innovation wordt gevormd door een intercompany team met onze zusterondernemingen in België, Luxemburg en Duitsland. De afdeling Business Development werkt primair in de Nederlandse markt.

Samen werken aan nichestromen

In 2016 breidden we onze innovatiekracht uit door deel te nemen in TerraCycle. Dit is een internationaal bedrijf dat inzamel- en verwerkingssystemen ontwikkelt voor het recyclen van moeilijk recyclebare afvalstromen (lees meer). Projecten betreffen onder meer het terugwinnen van de grondstoffen uit sigarettenpeuken, kauwgum, wegwerphandschoenen, materialen die in beslag zijn genomen door de douane en (toilet)verfrissers. Nichestromen dus, die in volume weliswaar beperkt zijn, maar wel een hoge zichtbaarheid hebben en zo de kansen van recyclen uitdragen.

Terugwinnen en toepassing van grondstoffen

Dé mijlpaal van 2015 was de opening van de fabriek QCP (Quality Circular Polymers) in Geleen waarmee een deel van de kringloop van kunststofverpakkingsmateriaal werd gesloten. Vanaf de gescheiden inzameling van door consumenten gebruikt kunststof leveren we nu een hoogwaardige grondstof (compound) aan de producenten van nieuwe kunststof. Eind 2016 werden hiervoor de eerste contracten gesloten. Om maximaal hoogwaardige toepassingen te vinden voor QCP wordt samengewerkt in diverse initiatieven. Zo is er deelgenomen door de afdeling Business Development aan het programma ‘Leiding op circulariteit’ (MVO Nederland). Daarbij is onder meer in samenwerking met fabrikanten gezocht naar een circulaire ondergrondse elektriciteitskabel, waarvoor QCP grondstof kan leveren.

Ook bekijken we duurzame oplossingen voor de hoogwaardige verwerking van ziekenhuisafval. Hiervoor lopen sinds 2016 diverse initiatieven. Die uiten zich onder meer in onze deelname aan het keteninnovatieprogramma van MVO Nederland: ‘Zorgloos afval’.

Een grote uitdaging hebben we met de zogenaamde PET trays, vooral toegepast als verpakking van levensmiddelen. Het aandeel van deze stroom in de mix is in de afgelopen periode toegenomen en leidde tot ongewenste effecten bij producenten van granulaat. SUEZ slaagt er in om deze fractie uit te sorteren, en is naarstig op zoek naar een nieuwe toepassing voor deze secundaire grondstof. Diverse opties zijn inmiddels in kaart gebracht.

 • In het kader van de Green Deal AEC-bodemassen (ook door SUEZ ondertekend) zijn we sinds 2016 betrokken bij een nieuwe pilot. Het project Drainmix betreft de toepassing als funderingsmateriaal onder sportvelden en open bestratingen (zoals parkeerplaatsen of pleinen).
 • In 2016 hebben we bij partner en papierproducent Van Houtum een hoogwaardige toepassing gevonden voor het gesorteerde karton van drankverpakkingen, afkomstig uit de PMD-stroom van huishoudens. Via een speciale productielijn (de Omnipulper) wordt van deze stroom nieuw toiletpapier en tissues gemaakt.
 • In 2016 is een pilot gestart voor de eventuele ontwikkeling van een recycle-installatie van spuitbussen die gescheiden zijn ingezameld via gemeentelijke depots.
 • In 2016 heeft er een test plaatsgevonden om diverse lichte schuimsoorten, waaronder EPS (geëxpandeerd polystyreen schuim: piepschuim) te verdichten bij de klant of op transferstations. De proef is succesvol afgerond; de marktkansen worden nu onderzocht.
 • Al in 2015 initieerde SUEZ samen met Engie een haalbaarheidsstudie van het project ReCharge. Dit project draait om de mogelijkheden om auto-accu’s (Li+ én traditioneel) aan het einde van hun automotive-levensduur te hergebruiken in de energieketen. In 2017 zal de eerste pilot operationeel zijn in Dordrecht.
 • In 2016 werd het project ReCal gelanceerd; de opvolger van RePaint. ReCal draait om het scheiden van het verfafval in schoon water (33%), calcium carbonaat (40%) en een restfractie. Calciumcarbonaat is een veel gevraagde grondstof. In tegenstelling tot RePaint betreft het hier ook het gekleurde verfafval.
 • In 2016 werd het project NonFerroSafe met succes afgerond. Het gaat om de terugwinning van waardevolle materialen als koper. De afzet van de eerste container leidde tot een goede opbrengst. Na aftrek van alle kosten kon de eigenaar van de materialen – Schiphol – een aanzienlijk bedrag retour zien. Dit concept wordt snel verder uitgewerkt en vermarkt.
 • Sustonable is innovatief plaatmateriaal voor keukens, badkamers en wanden. Het is gemaakt van marmer of quartz, gemengd met 25% gerecycled PET.
 • Bloody Films is de aansprekende naam van het project waarbij we vervuilde folie uit slachterijen weer geschikt maken voor productie van nieuwe folie. Dit project is geinitieerd door onze collega’s in Duitsland.
 • Resolve draait rond het reinigen en recyclen van oplosmiddelen voor leasing aan de procesindustrie. Dit project past in de Green Deal ‘Take Back Chemicals’.
 • Niet nieuw maar wel innovatief is het onderzoek naar luierrecycling dat in 2016 weer is opgepakt.
 • In het kader van het zo hoogwaardig mogelijk hergebruiken van hout neemt SUEZ meerdere initiatieven. Van het terugsorteren van A-hout uit B-partijen, tot de verkoop van planken en balken in kringloopwinkels, de productie van tafels met de circulaire houtbewerkers van Herso en de productie van zogenoemde GreenBlocks (palletblokken).
 • Veelbelovend is de mogelijke productie van kunstmest (Refertilize) uit afvalmateriaal van luchtreinigingsinstallaties. Er is belangstelling vanuit de agri-industrie.
 • Speciaal voor de PMD-stroom (Plastics, Metaal, Drankverpakkingen) introduceerden SUEZ en CeDo – de grootste fabrikant van huishoudelijke artikelen – in 2016 een inzamelzak die volledig is gemaakt van gerecycled plastic. Deze ‘circulaire afvalzak’ is gemaakt van plastic afval dat huishoudens zelf hebben gescheiden.
 • We zijn in een vergevorderd stadium om van de mixstroom uit de kunststofrecycling rijplaten te ontwikkelen die gebruikt kunnen worden in bouwprojecten (in plaats de traditionele versies van staal).
 • Binnen SUEZ werken we aan een project rond de productie van proteïne en vet uit bio-afval met behulp van insecten.

Inzameling kan efficiënter

Behalve in de terugwinning zijn er nog tal van kansen om de inzameling efficiënter en dus duurzamer in te richten (naast onze inzet om logistiek te optimaliseren).

 • Zo werken we intensief samen om de inzameling in drukke binnensteden en bedrijfsterreinen te verduurzamen. Wij hebben de intentie om met onze branche een project te starten waarbij de inzamellogistiek een gecombineerde inzet wordt. Door ‘witte’ inzamelauto’s in te zetten, zal dit de verkeersdruk (zeker in de stad) kunnen verlichten. Lees meer.
 • In 2016 introduceerde SUEZ de BiggerBag, een kosten- en milieu-efficiënte afvalzak voor bouw- en sloopafval bij kleinere bouwlocaties en verbouwingen. Het gaat om een bigbag van 3 m3 (drie keer groter dan de reguliere versie). Sinds eind 2016 is een proefperiode ingegaan en de landelijke uitrol is voorzien in 2017.
 • Een bijzonder project in dit kader is de pilot met RFID die in 2016 is voorbereid. RFID (Radio-Frequency Identification) maakt het mogelijk via een chip contact te maken met de inzamelwagen en informatie uit te lezen over de hoeveelheid afval in de container. Een pilot is in voorbereiding.
 • Met KPN zijn in 2016 twee proeven voorbereid voor de inzet van het LoRa-netwerk. LoRA staat voor Long Rang Low Power en betreft een zeer energiezuinige netwerktechnologie. In essentie draait het concept om sensors die informatie over grote afstand kunnen verzenden over de inzet en het transport van containers. De pilots worden zowel getest voor toepassing bij Secure Data (vernietiging van vertrouwelijke of gevaarlijke producten), bij enkele aangewezen klanten met bijzondere afvalproducten en bij SUEZ Riool Services. De toepassingen zijn velerlei en de testen veelbelovend.

 

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp