Waar innoveren met vallen en opstaan mag gaan, daar moet de bestaande operatie in een opgaande lijn verbeteren. Voor 2017 staan er verschillende optimalisatieslagen op de rol. Soms in de initiatiefase, soms in de fase waarin resultaat moet worden getoond. Gelijktijdig hebben we verschillende strategische (circulaire) projecten op de agenda.

Klanten, kwaliteit en rendement

Centraal in 2017 staat dat ons rendement moet verbeteren. Op een aantal (afzetbepalende) factoren, zoals de energie- en grondstofprijzen en de economie in het algemeen, hebben we geen of nauwelijks invloed. We hebben wel invloed op onze eigen prijs-kwaliteitsverhouding en het oordeel van klanten hierover. We streven naar een verbetering van de EBIT (gesteld budget: 16 miljoen).

Uit een analyse in 2016 is gebleken dat er contracten waren die te weinig rendement leverden, of zelfs verlieslatend waren. De oorzaken hiervoor zijn verschillend. De meest voorkomende oorzaak is dat er in eerdere zware economische tijden te laag was ingeschreven. In een aantal gevallen heeft onze onderneming additionele diensten geleverd zonder deze (eerst) te vertalen in een offerte (en uiteindelijk een factuur).

In 2016 is gestart met overleg met desbetreffende klanten. In de meeste gevallen ontmoetten we de bereidheid van klanten om mee te bewegen. In een enkel geval is een contract – ondanks de omvang van de opdracht – niet verlengd omdat beide partijen het niet eens werden over de prijs.

Naast de prijs die klanten willen betalen voor onze inzameldiensten, is er de opbrengst die we kunnen realiseren voor onze grondstoffen. Kwaliteit, in de zin van zuiverheid en/of op specificatie, is hier het sleutelwoord. Onze gehele organisatie is ervan doordrongen dat hier het verschil kan worden gemaakt. Met name in de papier en kunststofketen wordt hier hard aan gewerkt. Het doel is om in 2017 substantiële afspraken te maken met afnemers (producenten) van papier en kunststoffen. Zo werken we met QCP samen aan verbetering van de invoerkwaliteit door extra sorteerstappen in onze installatie toe te voegen en zijn we met veel klanten in gesprek de bronscheiding nog verder te verbeteren.

We voeren verschillende strategische programma’s om onze doelen van 2017 te realiseren. Behalve dat we onze financiële doelen willen behalen, hebben we de volgende stippen aan de horizon:

 • Het versterken van onze rol in onze voorkeursketens;
 • Het verhogen van de tevredenheid onder klanten.
  • We streven naar een score van 7,8.
  • We streven naar 20% verbetering van het aantal klachten dat binnen 5 dagen naar tevredenheid is verholpen.
 • Het verhogen van de service en kwaliteit ten bate van winstgevendheid bij bestaande klanten;
 • Een succesvolle inzamelingpilot met RFID (Radio Frequency Identification). Lees meer hier;
 • Een verbetering van onze sales via E-commerce, onder meer door de lancering van een nieuwe SUEZ-webshop
 • Het vergroten van de medewerkersbetrokkenheid (2018: streven 54% betrokkenheid)
 • En het verbeteren van de veiligheid en de gezondheid onder ons personeel: een verzuimpercentage van 5% en een hogere score in het kader van het safety contract (Lees meer bij hier).

Passend binnen onze sales-inspanningen adviseren we opdrachtgevers over de inzet en de terugwinning van hun grondstoffen. In 2016, en eerder, ontwikkelden we verschillende cases (lees hier) waarbij we erin zijn geslaagd om afval- en grondstoffenmanagement profijtelijk in te zetten.

De doelstelling om een consultancytak (SUEZ Scope) te ontwikkelen, is in 2016 niet gelukt. Nu integreren we SUEZ Scope in onze vernieuwde sales aanpak.

Strategische projecten in samenwerking

Om de circulaire economie tot stand te brengen, is het belangrijk projecten en/of concepten te lanceren die de kansen en mogelijkheden tonen. In 2016 lanceerden we de gescheiden inzameling van koffiedik met Koffie Recycling Nederland. Dit draait om een concept waarbij koffiedik apart wordt ingezameld om te dienen als hoogwaardige brandstof. Inmiddels wordt dit concept uitgerold onder de naam Koffiedik Recycling Nederland.

In 2017 zullen we de joint venture (50-50) Green Blocks BV lanceren. Dit is een project waarbij we uit A/B-afvalhout blokken voor pallets zullen produceren. Deze productie-eenheid vergt een investering van 6 tot 8 miljoen euro. De omvang van deze Europese markt loopt in de vele miljoenen pallets: naar verwachting zullen we in circa 4% van de vraag naar de blokken voorzien. Voor de productie van deze blokken zullen we overigens gebruikmaken van restwarmte uit een nabijgelegen duurzame energiecentrale.

Een andere joint venture leidt in 2017 tot een nieuwe sorteerinstallatie van harde kunststoffen. Deze samenwerking met het bedrijf Kempenaars sluit uitstekend aan bij onze wens om in de kunststofketen een belangrijke rol te spelen. De ambitie van deze installatie is om de kunststofindustrie grondstoffen te leveren met een zo hoog mogelijke zuiverheid. De verwachting is dat door de unieke combinatie van onder meer infraroodtechnieken de verschillende kunststoffen optimaal worden gesorteerd. Jaarlijks zal het gaan om 20.000 ton.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp