In de periode 2014 tot medio 2016 heeft SUEZ een extensieve stakeholderdialoog uitgevoerd. Dit gebeurde in het kader van onze inzet om co-creatie te ontwikkelen. Sindsdien is deze dialoog voortgezet, zij het meer geïntegreerd in onze bedrijfsvoering.

De materialiteitsanalyse die we in 2016 uitvoerden, hebben we onderworpen aan een interne review met een breed samengestelde groep medewerkers. Daarnaast maakten we gebruik van interviews met diverse interne stakeholders. Gelijktijdig verrichten we deskresearch: alle relevante documenten in relatie tot relevante dialogen en stakeholderconsultaties (verslagen en publicaties) werden daarin betrokken.

Aan de hand van dit traject is een lijst met materiële thema’s geselecteerd; via een interne stakeholderconsultatie zijn deze opnieuw gewaardeerd. SUEZ werkt aan een nieuwe aanpak voor het ontwikkelen en intensiveren van de stakeholderdialoog. Deze moet bijdragen aan de uitvoering van onze strategie (in het bijzonder co-creatie) en bedrijfsvoering, en zal worden benut voor de communicatie, zoals via het duurzaamheidsverslag.

Op deze wijze analyseerden we de onderstaande thema’s. De navolgende grafiek geeft de relatie weer tussen de mate waarin thema’s relevant worden geacht door zowel de stakeholders (y-as) als waarop ze van belang worden geacht voor de onderneming (x-as). De thema’s rechtsboven in de grafiek worden meest materieel geacht: van deze thema’s hebben we de boodschappen van stakeholders en onze response daarop verwoord.

 

 1. Materiaal(her)gebruik/grondstoffen (circulaire economie)

Het aanjagen van de circulaire economie staat centraal in de missie van SUEZ, vooral in relatie tot grondstoffenmanagement

 1. Klanttevredenheid

De tevredenheid van klanten over de dienstverlening

 1. Medewerkerbetrokkenheid

De mate waarin medewerkers zich betrokken voelen bij het wel en wee van de onderneming en tevreden zijn over hun eigen functie

 1. Informatie over grondstofstromen (type, volume, kwaliteit en toepassing)

Informatie die de waarde van teruggewonnen grondstoffen aantoont

 1. Duurzaamheid versus financiële haalbaarheid

Investeringen in duurzame oplossingen/toepassingen in relatie tot het financieel rendement van de onderneming

 1. Innovatie

Baanbrekende vernieuwingen in techniek, grondstoftoepassing en structuren

 1. Co-creatie

Co-creatie draait in dit kader om samenwerking en afstemming in de keten, en de mate waarin partijen zich willen verbinden aan het realiseren van de circulaire economie

 1. Producentenverantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid van producenten voor de organisatie en financiering van preventie en afvalbeheer van door hen op de markt gebrachte producten, alsmede het bevorderen van ecodesign en design for recycling)

 1. Bereikbaarheid van medewerkers

Het gemak waarmee medewerkers (inhoudelijk-deskundigen) in onze organisatie te vinden zijn

 1. Veiligheid

Persoonlijke veiligheid, zowel van medewerkers als van derden

 1. Sociaal werkgeverschap/social return

Het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

 1. Online communicatie/services voor klanten

Op maat beschikbaar maken van informatie over afvalstromen en gegevens over de dienstverlening

 1. Verduurzaming van de operatie

(Energie)zuinige en schone locaties, en (de logistieke inzet van) materieel en middelen

 1. Ontwikkeling en groei van de organisatie

Ontwikkeling van de cultuur en dienstverlening, inclusief deskundigheden en vaardigheden van individuele en groepen medewerkers, gedreven door opleiding en ontwikkeling

 1. Transparantie

Pro-actieve communicatie en informatievoorziening over visie, strategie, werkwijze en resultaten/prestaties van SUEZ, inclusief dilemma’s

 1. Informatie- en kennisdeling

Informatie- en kennisdeling omwille van co-creatie en innovatie

 1. Duurzame inzetbaarheid

De mate waarin onze medewerkers flexibel en fit hun werk kunnen doen en zich eventueel kunnen ontwikkelen

 1. Kwaliteit (versus kwantiteit/volumes-gewicht)

De kwaliteit van de teruggewonnen grondstoffen, vooral via scheiding

 1. Overheidsbeleid

Beleid van de landelijke overheid, zowel vanwege afvalstoffenwetgeving als beleid omwille van de circulaire economie

 1. Gevolgen van activiteiten en investeringen voor de omgeving

Overlast vanaf onze locaties, eventueel vanwege onze logistieke activiteiten

 1. Ethiek en integriteit

Moreel verantwoord en legaal handelen, conform het Ethics Charter van SUEZ

 1. Inkoopbeleid

Zowel het (eigen) inkoopbeleid van SUEZ als het inkoopbeleid van anderen, in relatie tot de toepassing van teruggewonnen grondstoffen

 1. Gemeentelijk gescheiden inzameling

Inzameling van afval uit huishoudens

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp