SUEZ wil aanjager zijn van de grondstoffenrevolutie. Wat ons betreft, kraken we oude routines door nieuwe manieren van werken en verdienen te stimuleren en te introduceren. We willen bestaande traditionele businessmodellen (inclusief ons eigen model) vervangen door nieuwe.

Daarvoor gaan we uit van onze innovatiekracht en onze immer snelgroeiende expertise van de afval- en grondstoffenketen. Dit vanzelfsprekend in combinatie met onze kennis op het gebied van inzameling, bewerking, verwerking en nieuwe toepassing van afvalstoffen, en als aanbieder van grond-, bouw- en brandstoffen. Om die expertise maximaal te kunnen inzetten, streven we naar een steeds sterkere positie als regisseur van de grondstofketen. Daarbij geldt dat we veranderingen willen realiseren in de ketens die we regisseren, en aanjager willen zijn in andere ketens.

Het mag duidelijk zijn dat we uitgaan van samenwerking. We ondertekenden dan ook begin 2017 het Grondstoffenakkoord. Hiermee committeerden veel bedrijven, overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en anderen zich aan de gezamenlijke realisatie van de circulaire economie.

Ambitie

Onze ambitie is onze belofte aan onze opdrachtgevers, aan onze partners, aan onze toeleveranciers, aan overheid en samenleving, en vanzelfsprekend aan onze medewerkers. Die belofte vullen we in aan de hand van 3 C’s; concreet, circulair en door middel van co-creatie. (De 3 C’s zijn visueel weergegeven in ons logo.)

Circulair

We werken en ondernemen vanuit de principes van de circulaire economie. SUEZ bevindt zich op de plek waar de circulaire economie ontstaat. We streven ernaar grondstoffen uit afval terug te winnen, en hiermee te besparen op de inzet van natuurlijke hulpbronnen. We vervullen hierbij een voortrekkersrol in de ontwikkeling van een lineaire naar een circulaire economie.

Co-creatie

We verbinden de partijen die een bijdrage leveren aan het veiligstellen van de natuurlijke grondstoffen. Het is urgent dat de grondstoffen-evolutie een grondstoffen-revolutie wordt. Dat kunnen we niet alleen, dat moeten we echt samen doen. En dat vraagt om partnerships en de bereidheid en de openheid om ideeën, kansen, werk en opbrengsten te delen. Zo willen we andere partijen betrekken en stimuleren om gezamenlijk meer energie, tijd en geld te investeren in duurzaam grondstoffenmanagement.

Concreet

Vooruitdenken is nodig. Werken aan de oplossingen van morgen ook. Maar SUEZ wil ook – op basis van partnerships – concrete, tastbare en innovatieve oplossingen creëren die daadwerkelijk nu (snel) toegevoegde waarde bieden.

Onze acties om de natuurlijke hulpbronnen te beschermen zijn tastbaar; we leveren concrete resultaten.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp