In totaal telt SUEZ Recycling & Recovery in Nederland 2.033 medewerkers (stand: eind 2016). Het merendeel hiervan werkt vanuit een veertigtal vestigingen, waarmee een landelijke dekking is gerealiseerd. Deze vestigingen, en daarmee onze inzamelactiviteiten, worden aangestuurd binnen een Regio Noord en een Regio Zuid. Binnen de regio’s kennen we een viertal clusters die zijn opgedeeld in een viertal rayons. Aan de hand van deze rayonstructuur zorgen we ervoor dat we onze dienstverlening dichtbij onze klanten kunnen uitvoeren.  De rayons worden geleid door een rayonmanager die verantwoording aflegt aan de regiodirecteur.

De regio’s kennen hun eigen directie en management. De regiodirecteuren zijn vertegenwoordigd in de Country Board. Naast inzameling van niet-gevaarlijk afval kent de onderneming operationele onderdelen als Processing (sorteren en bewerken), IGA (Inzameling Gevaarlijk Afval), Riool Services, Treatment (verwerking gevaarlijk afval) en ReEnergy (energie-uit-afval).

In 2016 zijn wijzigingen in het management doorgevoerd. Daarmee proberen we optimaal in te spelen op de transformatie van onze onderneming, en deze te stimuleren.

 

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp