SUEZ Recycling & Recovery Netherlands maakt deel uit van SUEZ Group, een internationaal industrieel en dienstverlenend concern dat innoverende en duurzame oplossingen aanbiedt op het gebied van afval, energie, water en milieu.

Zoals onze naam aangeeft, richt onze onderneming zich primair op de Nederlandse markt van inzameling van afval, be- & verwerking van afval, en grondstoffenmanagement. We richten ons daarbij op de gehele keten; van productie en het ontstaan van afval tot aan de be- en verwerking, en het recyclen en hergebruik ervan. Via www.suez.nl is een overzicht van al onze diensten te verkrijgen.

Concrete activiteiten in Nederland zijn onder meer:

 • Inzameling, transport en verwerking van regulier (bedrijfs)afval:
  • Gescheiden ‘monostromen’: glas, hout, metaal, plastic, folie, papier
  • Gemengde stromen: restafval, algemeen bedrijfsafval en huisvuil
 • Inzameling, transport en verwerking van speciale afvalsoorten:
  • Gevaarlijk afval
  • Vertrouwelijke documenten en dossiers
  • Afval uit de medische sector
  • Bouw- en sloopafval
 • Onderhoud en beheer van rioleringen en vetputten
 • Bodemsanering

SUEZ in Nederland heeft circa 40 vestigingen en ruim 2.000 medewerkers.

In Nederland maken zo’n 80.000 bedrijven gebruik van onze afvaldienstverlening. Daarnaast verzorgen we – voor gemeenten – de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval van bijna vier miljoen inwoners. Onderstaande tabel toont aan dat onze dienstverlening zo goed als alle sectoren betreft.

Sector Omzetverhouding
Agriculture 1%
Automotive 3%
Build & construction 6%
Graphical Industry 8%
Health Care 4%
Industry 6%
Leisure 5%
Offices 10%
Petro Chemical Industry 8%
Public 13%
Retail food 4%
Retail non food 12%
Transport & Logistic 14%
Utilities 2%
Overig 4%

Naamswijziging, vernieuwde strategie

In Nederland behoort onze onderneming al vele jaren tot de toonaangevende bedrijven in de afval- en milieusector, dit vooral onder de naam SITA. Sinds 2016 voeren we de naam van onze moederonderneming.

Deze naamswijziging viel ongeveer gelijk met de lancering van onze vernieuwde strategie. Deze houdt vooral in dat we ons zo snel mogelijk van afvalinzamelaar ontwikkelen naar grondstoffenproducent- en leverancier.

Meer SUEZ in Nederland

Met SUEZ Treatment Solutions werken we aan een gezamenlijke propositie op het gebied van afval en water voor gemeentelijke en industriële opdrachtgevers.

Met de SUEZ-ondernemingen in België/Luxemburg en Duitsland vormen we het samenwerkingsverband SUEZ Benelux & Germany; in dit verband werken specialisten nauw samen op projecten, onder meer op het gebied van IT, veiligheid en innovatie, en vooral material resource management.

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp