Dat 2016 een lastig jaar was, blijkt uit het financieel resultaat. De omzet steeg, maar de EBITDA van 30 miljoen euro bleef fors achter bij het beoogde resultaat. Dit viel zwaar omdat er aan het eind van 2015 licht aan het eind van de tunnel leek te gloren.

De oorzaken van deze tegenvallende financiële resultaten zijn relatief eenvoudig aan te wijzen. Ze hebben te maken met de economische omstandigheden, de prijsontwikkelingen op de energie- en de grondstoffenmarkt, veranderend aanbod van stromen, en met vertraging en de opstart van circulaire projecten.

In de kern werd het resultaat van 2016 flink gedrukt door de tegenvallende opbrengsten voor de energie die geproduceerd wordt door de afvalenergiecentrales. Dit was een direct gevolg van de flink (met circa 50%) gedaalde energieprijzen wereldwijd.

Minstens zo belangrijk waren de hoogoplopende kosten als gevolg van de enorme toename (min of meer verdubbeling) van de aanvoer van de PMD-stroom uit huishoudens (PMD: plastics, metaal en drankkartons). De capaciteit van onze installatie in Rotterdam was uitgelegd op de volume-afspraken met gemeentelijke partners, maar aan beide kanten hadden we een dergelijk succes van deze gescheiden inzameling niet voorzien. Behalve dat we de beschikbaarheid van de installatie oprekten, hebben we ook (duurdere) capaciteit in Duitsland moeten aanspreken. Het transport leidde vervolgens ook tot extra kosten. De situatie werd verergerd doordat de kwaliteit van de PMD-stroom in korte tijd aanzienlijk verslechterde. De toegenomen vervuiling stelde hoge eisen aan de sorteerinstallatie en dat leidde tot aanzienlijke inefficiëntie.

Gelijktijdig bleek in 2016 dat het optimisme over de afzet van secundair kunststof door onze fabriek QCP (Quality Circular Polymers) in Geleen te groot was. De interesse van producenten van kunststofproducten werd in 2016 nog niet omgezet in daadwerkelijke afnamecontracten. Ook hier speelden de lage grondstofprijzen een (demotiverende) rol, terwijl de inzet om te participeren in circulaire initiatieven voor veel producenten minder groot is dan verwacht.

Investeringen

In 2015 is geïnvesteerd in het aanpassen en uitbreiden van de sorteerinstallatie in Rotterdam en de bouw van de kunststoffabriek QCP. In 2016 waren er geen investeringen van dergelijke omvang, wel zijn er verschillende kleinere circulaire projecten geïnitieerd of voorbereid (zie onder meer bij Innovatie).

Omzet

In 2016 boekte SUEZ in Nederland een omzet van 486 miljoen euro, ten opzichte van 457 miljoen euro in het jaar daarvoor. Circa twee derde hiervan is afkomstig uit de inzamelingsactiviteiten, het overige deel wordt gemaakt door het scala aan bewerkings-, verwerkings- en productieactiviteiten dat daarna volgt: van sorteren tot verbranden (met energieterugwinning), van advies tot terug leveren van grondstoffen.

 

Bedragen x 1.000 euro 2016 2015 2014 2013 2012
Omzet 485.588 457.484 433.259 444.226 468.850
EBITDA 29.908 33.334 41.913 52.63 57.046
Delen:
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp