We transformeren van inzamelaar naar producent en leverancier. Zowel de wijze waarop we waarde (co)creëren, als ons businessmodel verandert.

Traditioneel zijn we een bedrijf dat excelleert in de logistiek van het inzamelen van afval, terwijl we in de afgelopen jaren ook voorwaarts in de keten activiteiten ontwikkelden. Deze activiteiten bestaan vooral uit sorteren en bewerken voor recycling. Van daaruit bewogen we ons in de laatste jaren stapsgewijs naar productie en levering van teruggewonnen grondstoffen, variërend van oplosmiddelen tot kunststofkorrels en koffiedik. Steeds vaker treden we ook achterwaarts in de keten en adviseren we klanten over de inzet van grondstoffen.

In ons businessmodel verschuift daarmee de focus van activiteiten naar stromen, of beter gezegd: naar het realiseren van grondstofkringlopen.

Om die rol te vervullen, streven we naar de rol van regisseur en/of aanjager in grondstoffenketens. Daarbij maken we keuzes: in welke ketens hebben we al een stevige positie en/of een netwerk, en/of expertise? Voor elke kringloop bepalen we dan onze rol. Zo bestrijken we het grootste deel van de keten van kunststof verpakkingen – van inzameling tot aan productie en – levering van grondstoffen voor nieuwe kunststofproducten.

Deze ontwikkeling in de richting van een circulaire economie brengt met zich mee dat er in hoog tempo deel- en nichemarkten ontstaan: verschillende ketens met kleinere volumes. Inherent is dat we uitgaan van samenwerking met ketenpartners: het motto hier is co-creatie.

Hieronder een schematische weergave van ons businessmodel.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp