In 2016 zijn wijzigingen doorgevoerd in de samenstelling van het bestuur (de Country Board) van SUEZ Recycling & Recovery Netherlands (SITA Nederland Holding BV). Naast een effectievere aansturing van de operatie en een dito focus op sales willen we hierdoor ook beter kunnen inspelen op de transitie van de onderneming, en deze stimuleren.

Met ingang van 24 november 2016 kent de Country Board een aparte directeur voor sales en een aparte directeur voor marketing, waar voorheen deze functies in één portefeuille werden gecombineerd. Gelijktijdig werd de Country Board uitgebreid met de directeuren die leiding geven aan de operatie in onze twee regio’s (Noord en Zuid). Zie ook Onze Organisatie.

De Country Board wordt sinds november gevormd door:

Wieger Droogh (44), Algemeen Directeur/Fleet & Logistics

Na zijn studie Business Economics aan de Erasmus Universiteit startte Wieger Droogh zijn carrière bij IBM en daaropvolgend het Openbaar Ministerie. In 2008 koos hij voor SUEZ (SITA), eerst als manager Operations om daarna Directeur Sales & Operations te worden. Sinds 2011 is hij algemeen directeur en geeft daarnaast leiding aan de afdeling Fleet & Logistics.

Wieger Droogh is vanuit zijn rol als algemeen directeur Nederland ook lid van de Extended Management Board van SUEZ Benelux & Germany.

Serge Flantua (46), Directeur Sales

Serge Flantua studeerde Bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg en startte daarna als Manager Shared Services bij SUEZ (SITA) in Nederland. Daarna was hij Financieel Manager bij de Duitse zusteronderneming om later Directeur Shared Services van SITA Northern Europe Waste Services te worden. In juli 2014 werd hij gevraagd als Directeur Finance van de Nederlandse onderneming en in oktober 2016 als Directeur Sales.

Freek Bakker (46), Directeur Operations & HR

Na zijn studie Human Resources aan de Erasmus Universiteit bekleedde Freek Bakker management- en directiefuncties bij verschillende ondernemingen. In 2009 werd hij Directeur Human Resources; in 2014 Director Operations en sinds eind 2016 combineert hij de functie van Directeur Human Resources met een aantal operationele portefeuilles, onder meer op het gebied van Plastics en SUEZ Riool Services.

Nout van Kempen (40), Directeur Material Resource Management

Nout van Kempen geeft sinds 2013 leiding aan de afdeling Material Resource Management in Nederland, en is sinds eind 2016 ook eindverantwoordelijk voor SUEZ Inzameling Gevaarlijk Afval.

Na zijn opleiding aan de Hogeschool Arnhem werkte hij in chronologische volgorde bij Vodafone als Controller, bij Hewlett Packard als Remarketing Controller en Commercial Controller en bij SITA (SUEZ) als International Business Controller.

Remko Walsweer (37), Directeur Finance

Remko Walsweer is sinds november 2016 werkzaam als Directeur Finance van Suez Nederland. Hij begon zijn loopbaan bij Friesland Campina waar hij verschillende financiële functies vervulde (als laatste Business Group Controller Europe). Sinds 2011 werkt hij bij SUEZ. Remko heeft het Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO) te Arnhem afgerond, waarna hij Master of Science in Controlling (Master) aan de Nyenrode Business Universiteit studeerde. Aan deze universiteit heeft hij tevens zijn diploma Register Controller (Executive Master of Finance and Control – Post Master) behaald.

Roger Versluis (46), Regiodirecteur Zuid

Roger Versluis heeft een langjarige carrière in het afvalmanagement achter de rug. Deze begon na zijn studie Bedrijfskunde aan de Hogeschool Delft. Sinds 1992 vervulde hij leidinggevende functies in afvalmanagement en –transport. In 2010 werd hij Directeur Fleet & Logistics. Sinds eind 2016 is hij eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de regio Zuid.

Jan de Vroe (50), Regiodirecteur Noord

Na zijn hogere beroepsopleiding Facilitaire Dienstverlening in Wageningen begon Jan de Vroe als vertegenwoordiger bij BFI, die later opging in onze huidige onderneming. Zijn loopbaan vermeldt sindsdien functies als bedrijfsleider, vestigingsdirecteur, districtsdirecteur, regiodirecteur (kleinere regio), en Regiodirecteur Noord.

Annie de Loijer (37), Directeur Marketing (sinds mei 2017)

De functie van Directeur Marketing is in 2016 gecreëerd (eerder was sprake van een directiefunctie waarin Marketing en Sales werden gecombineerd). In mei 2017 is voor deze functie Annie de Loijer (37) geworven.

Annie de Loijer startte na haar studie Internationale Bedrijfskunde te Maastricht haar loopbaan in marketing bij Sara Lee. Daarna volgden diverse marketing functies bij internationale FMCG bedrijven (FrieslandCampina, OranginaSchweppes, Mondelez). Daar was zij verantwoordelijk voor strategie, innovatie &  communicatie. De laatste 4 jaar is zij als interim marketing manager werkzaam geweest.

Vertrek

Wendy Bor, directeur Sales en Marketing, heeft de onderneming medio 2016 verlaten.

Extended Management Board

De Country Board – de landelijke centrale directie – van SUEZ Recycling Recovery in Nederland rapporteert aan de Extended Management Board van SUEZ Benelux & Germany. Deze landelijke directie is gezeteld in Arnhem.

MVO en deelname dialoog

Het MVO-beleid is een gedeelde verantwoordelijkheid. Specifieke inzet, zoals op het gebied van veiligheid, emissies en klanttevredenheid, behoort tot de afzonderlijke portefeuille van leden van de Country Board. In het kader hiervan, en in het kader van de ontwikkeling van de ondernemingsstrategie participeren de leden van de CB in diverse dialoogsessies, zoals met klanten (in grote bijeenkomsten of rondetafelgesprekken) en met medewerkers (bijvoorbeeld in de Ambassadeursgroep).

Beloning

De beloning voor de CB (en andere medewerkers die niet in de cao vallen) kent een vaste en een variabele component. Deze laatste wordt bepaald door onder meer de financiële prestaties van de onderneming en de individuele prestaties (managementbeoordeling), en niet in het minst door de collectieve prestatie op het gebied van veiligheid (AFR, ASR en de score met de gehouden audits). Veiligheid geldt binnen SUEZ Group als cruciaal en wordt daarom ook op deze wijze onder de aandacht gebracht.

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp