In de tabel hieronder hebben we een overzicht opgenomen van de bezetting van onze verschillende onderdelen. De Regio Noord en de Regio Zuid betreffen onze inzamelorganisaties. Daaronder zijn de operationele units (OU’s) opgenomen: Inzameling Gevaarlijk Afval, Riool Services, Processing (sorteer- en bewerkingsinstallaties), de afvalenergiecentrale SUEZ ReEnergy, Verwerking Gevaarlijke Afvalstoffen, Transport en de ondersteuning op de verschillende kantoren.

Daarna zijn verschillende demografische gegevens van ons totale medewerkersbestand opgenomen.

 

   Management  Overig   Rijdend Overig    Totaal 
Onderdeel indirect   Direct  
Regio Noord 31 97 356 77 561
Regio Zuid 31 121 446 104 702
OU IGA 11 33 40 42 126
OU Riool 3 9 59 10 81
Processing NL 10 10 88 108
ReEnergy 3 6 37 46
VGA 5 4 15 24
Transport 3 5 37 7 52
Holding, Sales en Support 49 266 18 333
Totaal 146 551   938 398   2.033

 

 Man  Vrouw  Totaal
Leeftijdsopbouw
< 25 28 7 35
25 – 34 258 109 367
35 – 44 345 96 441
45 – 54 633 99 732
55 – 64 405 35 440
< 65 16 2 18
Totaal 1.685 348 2.033
Full time/Part time
Fulltime 1.554 129 1.683
Parttime 131 219 350
Totaal 1.685 348 2.033
Contractsoort
Bepaalde tijd 139 49 188
Onbepaalde tijd 1.546 299 1.845
Totaal 1.685 348 2.033
Schalen
ARA schalen 27 1 28
CAO schalen 1.400 288 1.688
Loongebouw 238 54 292
Overig 20 5 25
Totaal 1.685 348 2.033

 

Voltijdsequivalenten (FTE’s)
Vast personeel 1937,36
Uitzendkrachten 488,56

 

ARA: betreft medewerkers van voormalig gemeentebedrijf Arnhem

Cao: Collectieve Arbeids Overeenkomst

Loongebouw: betreft medewerkers in de loonschalen boven cao.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp