Stakeholders Vorm (en frequentie) Inhoud
Medewerkers Persoonlijk contact (dagelijks)

Toolboxmeetings (periodiek)

Medewerkersbetrokkenheidsonderzoek (tweejaarlijks)

Samen SUEZ (personeelsmagazine, periodiek)

Intranet (portal voor medewerkers)

SUEZ in Beeld (managementinformatie, tweewekelijks)

Narrowcasting op locaties (continu)

Bordmededelingen op locaties (ad hoc)

Organisatiemededelingen (vanuit directie, ad hoc)

Salesdagen (voor salesmedewerkers, periodiek)

Cultuurprogramma (geintegreerd programma, continu)

Introductiedag voor nieuwe medewerkers (periodiek)

SUEZ Cup (2017, eens per jaar)

Facebook (besloten groep)

Digitale nieuwsbrieven vanuit afdelingen (periodiek)

Locatiebezoeken (safety visits hoger management, periodiek)

Jong SUEZ (periodiek)

Interne nieuws App

Trainingen en opleidingen

 

Van strategie tot operationele afstemming en arbeidsvoorwaarden

Operationele afstemming, veiligheid, milieu

 

Strategie, thema’s, nieuws

HR-informatie, Nieuws over SUEZ

Nieuws uit andere media over SUEZ

Nieuws, veiligheid

Divers

Divers

Strategie

Strategie, ambities, kernwaarden

Organisatie en kernwaarden

Sportdag, teambuilding

Divers

Divers

Veiligheid en dagelijkse gang van zaken

Strategie en dagelijkse gang van zaken

Nieuws over SUEZ

Managementontwikkelprogramma, trainingen veiligheid, trainingen divers

Directie en hoger management Centraal overleg Country Board (periodiek)

Centraal overleg Extended Management Board (periodiek)

Persoonlijk contact

Bilateraal overleg

Afdelings- en teamoverleg

Werkgroepen

 

Ondernemingsraad (8 keer met de directie)

Ambassadeursgroep (dwarsdoorsnede interne medewerkers, periodiek)

Strategie, beleid, operatie

Strategie, beleid, resultaten, uitwisseling informatie

 

Innovatie, projecten, nieuw business

Divers

Divers

 

Beleid, wet- en regelgeving, veranderingen

Strategie en implementatie

(Potentiële klanten) Persoonlijk contact (dagelijks en/of frequent)

Social media

Websites (corporate en marketing)

Online klantenportal

Webshops

Nieuwsberichten

Recycling Tour (2016, eens per jaar)

 

Rondleidingen (frequent)

 

Rediscover 2016 (tweejaarlijks)

Rond-de-tafel-gesprekken (periodiek)

The Green Quest (i.s.m. FD/BNR, 1x per jaar)

Klanttevredenheidsonderzoek (2017, tweejaarlijks)

Klachtenprocedure (continu)

Duurzame afvalverwerking

Divers

Divers

Service ondersteuning contractafhandeling

Servicekanaal/ bestelmodule

Divers

In beeld brengen van de kunststofketen voor gemeentelijke klanten

Divers, gemiddeld 3 rondleidingen per week in de sorteerinstallatie voor PMD-afval in R’dam, op regelmatige basis bij Afvalenergiecentrale ReEnergy en op diverse verslaglocaties in het land

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Afstemming en verduurzaming

Klachtenafhandeling

Omwonenden van locaties Persoonlijk contact (frequent)

Buurtoverleg (periodiek)

Informatiebijeenkomsten (naar behoefte)

Eventuele overlast, veranderingen in de operatie, nieuwe activiteiten

Leveranciers Persoonlijk contact

Leveranciersbeoordeling (Supplier Selection & Evaluation)

Samenwerking, afstemming

Duurzaamheid

Afnemers, verwerkers en partners Persoonlijk contact (dagelijks)

Projectgroepen (periodiek)

Operationele afstemming, circulaire toepassingen, innovatie
Branche Werkgroepen, commissies, congressen en conferenties in nationaal en Europees verband (periodiek)

Brancheorganisaties (Vereniging Afvalbedrijven, NVRD, MKB Nederland, MVO Nederland)

Vakbladen (periodiek)

Beleid, ontwikkelingen en trends

 

Beleid, ontwikkelingen en trends

Nieuws

Overheid (landelijk en lokaal) en NGO’s Commissies, stuur- en werkgroepen, Green Deals, Grondstoffenakkoord (periodiek) Landelijk Afvalstoffenplan, import, heffingen, verslaglegging, binnenstedelijke logistiek, circulaire economie, gevaarlijk afval, reiniging, afvalinzameling en –scheiding
(Vak) pers Persberichten (periodiek)

Interviews (ad hoc)

Verkeersveiligheid, resultaten, nieuwe projecten/joint ventures

Visie, strategie en resultaten

 

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp