Net als in 2015 waren de afvalmarkt en de markt voor secundaire grondstoffen in 2016 in mineur. Weliswaar waren aan het eind van 2016 voorzichtige tekenen van nieuwe groei te ontdekken, maar deze opleving voelt nog fragiel. Merkbaar is wel dat er meer waardering ontstaat voor onze dienstverlening en dat de waarde van onze grondstoffen wordt ontdekt.

De omstandigheden in 2016 kunnen op zijn zachtst gezegd zwaar worden genoemd, zowel aan de inzamel- als aan de afzetkant van onze markt.

De inzamel -en sorteermarkt

Ook in 2016 heeft de inzamel- en sorteermarkt zich zeer moeizaam ontworsteld aan de neergang in de voorbije jaren. In die jaren was de druk op de tarieven groot, als gevolg van de dalende afvalvolumes. Het jaar 2016 lijkt te bevestigen dat als gevolg van de crisis de productieactiviteit in Nederland structureel is afgenomen. Het resultaat is dat afvalvolumes niet een procentueel gelijke tred houden met aantrekkende economische activiteit. De achterblijvende volumes vallen niet alleen te verklaren uit bijvoorbeeld een verbeterde omgang met grondstoffen.

Het hoeft geen toelichting dat de concurrentie die onze markt toch al kenmerkte, in de crisisjaren enorm verhevigde. Wat tarieven betreft, heeft onze sector in die jaren de bodem bereikt en is soms door de bodem gegaan. Economische verbetering, hoe voorzichtig ook, moet ook weer ruimte geven aan noodzakelijk rendement.

Tegen deze achtergrond groeit overigens het aantal klanten dat behoefte heeft aan een meer flexibele, informatieve en dus andere dienstverlening. Deze ontwikkeling, in combinatie met de breder gevoelde verantwoordelijkheid voor ketenbeheer, biedt kansen om toegevoegde waarde te leveren. En om eerder gesloten contracten te herijken.

Gemeentelijke inzameling

In de inzamelmarkt vormen gemeenten een aparte sector. Contracten worden in deze markt veelal aangegaan met samenwerkingsverbanden tussen gemeenten onderling. Behalve prijs spelen hier met name ook doelstellingen ten aanzien van de recycling (sortering) van stromen (lees ook hier).

In dat kader valt het succes op van de gescheiden inzameling van de zogenoemde PMD-stroom (plastics- metalen verpakkingen en drankenkartons). Zo is de hoeveelheid die SUEZ sorteert in twee jaar tijd zo goed als verdubbeld.

Daarnaast is de vervuiling van deze stroom behoorlijk toegenomen. Dit legt een druk op het behalen van de vereist kwaliteiten en sorteerrendement op de kunststoffen. Desondanks zijn we in staat gebleken de afgesproken eisen en doelstellingen te behalen met wel een druk op ons financieel rendement. In 2016 en ook in 2017 worden dergelijke ontwikkelingen op een constructieve wijze besproken met onze klanten.

Afzetmarkt

Aan de afzetmarkt is de concurrentie van een andere orde en hebben we vooral te maken met macro-economische (prijs)ontwikkelingen in de grondstoffen- en energiemarkt. Met name de lage energieprijzen domineerden en drukten de sfeer in de energie-uit-afvalmarkt. De lage grondstoffenprijzen, waaronder ook die voor olie, maken dat de vraag naar (nieuwe) secundaire grondstoffen achterblijft. Dit geldt in het bijzonder voor kunststof. Desalniettemin is zichtbaar dat in onze sector ervan uit wordt gegaan dat de belangstelling voor secundaire grondstoffen uiteindelijk zal toenemen. Dat kwaliteit – de zuivere samenstelling van de stroom – de sleutel van succes zal zijn, is ook duidelijk. Daar wordt dan ook hard aan gewerkt.

De markt van secundaire afvalstromen ontwikkelt zich tot een multinichemarkt. En elke niche heeft zijn eigen dynamiek. Al was het maar omdat soms het aanbod er wel is maar de vraag achterblijft, of juist andersom.

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp