2016 2015 2014
Financieel   
Netto-omzet (miljoen euro) 486 457 433
EBITDA (miljoen euro) 30 33 41
Sociaal
Aantal medewerkers 2.033 2.029 2.007
Ziekteverzuim (%) 5,2 5,4 5,5
Fatale ongevallen eigen personeel 0 1 0
Fatale ongevallen (derden) 0 0 0
Ongevallen met verzuim 28 27 32
AFR (frequentiegraad ongevallen) 7,5 7,3 9,0
ASR (ernstgraad ongevallen) 0,18 0,19 0,27
Milieu*
Waterverbruik (m3) 68.500* 97.100 97.000
Elektriciteitsverbruik (kWh)* 46.885.000 50.598.000 45.404.000
Gasverbruik (m3) 1.175.167 1.197.886 1.050.248
Dieselolie (m3)(incl. rode diesel en leaseverbruik) 17.450 18.053 18.108
Brandstofverbruik transport inhuur (m3) 3.061 2.910 2.998
Afval
Ingezamelde/ontvangen hoeveelheid (niet gevaarlijk) afval van bedrijven (kton) 2.391 2.200 2.027
Ingezamelde/ontvangen hoeveelheid (niet gevaarlijk) afval van huishoudens (kton) 598 574 589
Ingezamelde/ontvangen hoeveelheid gevaarlijk afval (kton) 133 132,5 138,6
CO2-footprint (scope 1 en 2) (kton) 84 82  80
Opgewekt en afgezet (SUEZ ReEnergy)
Opgewekte elektriciteit (MWhe) 276.324 271.199 260.161
Afgezette warmte (MWhth) 27.719 26.835 23.675

 

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp