SUEZ werkt consequent aan het identificeren en voorkomen van milieu- en industriële risico’s. Dit doen we omwille van de omgeving van onze locaties en de werkomgeving van onze medewerkers. Aan de basis hiervan ligt vanzelfsprekend dat we voldoen aan wettelijke – en vergunningseisen.

Onder industriële risico’s verstaat SUEZ voornamelijk brand en machinery breakdown. Onze onderneming is in 2016 verschoond gebleven van grote branden. Maar kleine brandjes deden zich helaas regelmatig voor: 22 in totaal. Mede dankzij onze brandblusinstallaties, die we in de afgelopen jaren al installeerden, waren deze brandjes snel onder controle.

Ook andere, vergelijkbare ondernemingen kampen met dit hardnekkige fenomeen, zoals ook blijkt uit dit item van EenVandaag. Daarom startte SUEZ met Renewi (voorheen Shanks en Van Gansewinkel) al eerder een gezamenlijke projectgroep op, onder aanvoering van de Vereniging Afvalbedrijven. Deze groep heeft onderzoek gedaan naar oorzaken en oplossingen. Vanuit elkaars best practices heeft dit geleid tot richtlijnen voor zowel ontdoeners, als acceptanten, als locatiebeheerders. De communicatie van deze richtlijnen staat voor 2017 op de rol via de Vereniging Afvalbedrijven).

Om industriële risico’s uit te sluiten, maakt SUEZ werk van ‘Preliminary Risk Analysis’. Dit betekent dat voorafgaand aan elke fase in een specifiek project eerst een analyse wordt gemaakt van mogelijke risico’s.

Werkomgeving

Naast de inzet om ongevallen te voorkomen (lees meer) hebben we in 2016 onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van stof en biologische agentia. Er zijn geen onacceptabele risico’s boven water gekomen.

Omgeving van locaties

We doen ons uiterste best om overlast voor de omgeving van onze locaties te voorkomen. Toch hebben we in 2016 veel moeite gehad om in Rotterdam (Heijplaat) geuroverlast te voorkomen. Er is veel overleg geweest met het bevoegd gezag en omwonenden, via persoonlijk contact, informatiebijeenkomsten, het bijwonen van de buurtmarkt en rondleidingen. Daarnaast worden bewoners geïnformeerd via een speciale website.

We werken er hard aan om nieuwe overlast te voorkomen. We verwachten in 2017 alle daarvoor noodzakelijke maatregelen te hebben uitgevoerd.

Voorzorg

Onderdeel van ons beleid is dat we risico’s op voorhand zoveel mogelijk uitsluiten en dat we risico’s minimaliseren. Een en ander is formeel vastgelegd in punt 8 van onze beleidsverklaring MVO.

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp