Elke dag vragen we in onze onderneming aandacht voor veiligheid. En toch vinden we dat niet genoeg. Omdat dit thema voor ons de hoogste prioriteit heeft, wijden we er in 2017 een exclusieve dag aan. We zullen dan stilstaan bij de resultaten en prestaties. En die mogen er zijn: onze onderneming presteert consistent goed en behoort tot de top van vergelijkbare ondernemingen binnen SUEZ.

Goede resultaten uit het verleden bieden echter geen garantie voor de toekomst. Voortdurend aandacht hebben voor veiligheid is van groot belang om te kunnen blijven verbeteren.

Safety Contract gehaald

Voor zover nodig wordt de aandacht voor veiligheid geborgd aan de hand van het Safety Contract dat onze onderneming jaarlijks sluit met SUEZ Group. Deze overeenkomst bestaat feitelijk uit een actieplan en daaraan gekoppelde doelstellingen. Een auditteam beoordeelt jaarlijks of onze organisatie de afspraken voldoende is nagekomen aan de hand van een te scoren aantal punten. De daadwerkelijke uitvoering van acties telt hierin zwaar, naast de scores voor het al dan niet halen van de AFR- en ASR-doelen (KPI’s: zie hieronder).

In 2016 werden onze prestaties als ‘super achieved’ gekenmerkt.

Frequentie- en ernstgraad

De frequentie- en ernstgraad van de ongevallen bleef ruim onder de doelstellingen en min of meer op het laagterecord van het jaar daarvoor. Dat de scores wederom zo laag zijn, is een positief gegeven.

  • De AFR (Accident Frequency Rate*) bleef in 2016 steken op 7,5 (2015: 7,3). Als doel was 9,0 gesteld.
  • De ASR (Accident Severity Rate**) dook iets onder het niveau van 2015 (0,19) en kwam uit op 0,18. Hier was het streven gesteld op 0,25.
  • De doelstellingen voor 2017 zijn gesteld op AFR 9,0 en ASR 0,22.

In 2016 deden zich in Nederland geen fatale ongevallen voor.

De beide grafieken tonen hoe veiligheid zich in onze onderneming positief heeft ontwikkeld in de afgelopen jaren.

* Accident Frequency Rate (frequentiegraad van ongevallen); het aantal ongevallen met ziekteverzuim x 1.000.000, gedeeld door het aantal gewerkte uren

** Accident Severity Rate (ernstgraad van ongevallen); het aantal dagen ziekteverzuim ten gevolge van ongevallen x 1.000, gedeeld door het aantal gewerkte uren.\

 

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp