Circulaire projecten/innovaties

Werken aan de circulaire economie bestaat uit het ontwikkelen van vele verschillende, kleine en grote kringlopen. Dat gaat niet vanzelf. Er moeten vaak vele barrières worden overwonnen; technische, logistieke en economische. Gelijktijdig moet ook het draagvlak voor de toepassing van secundaire materialen worden ontwikkeld, in het bijzonder bij producenten/afnemers, maar ook bij de regulerende overheid. Ook in 2017 werkten we aan verschillende circulaire en andere duurzame projecten. In bijna alle gevallen is een lange adem vereist. De realisatie vraagt vaak een meerjarige voorbereiding.

In 2017 werd een bijzondere oplossing gevonden voor een aanzienlijke, eerder niet te verwerken papierstroom: stickervellen. Voor Royal Bel Leerdammer is SUEZ gestart met de recycling ervan. Het gaat hier om het siliconenpapier waarop etiketten plakken. Door de gecombineerde samenstelling – siliconenlaag op papier – was deze afvalstroom eerder niet te recyclen. Dankzij innovatieve samenwerking met meerdere bedrijven is de techniek gecreëerd waarmee deze lagen kunnen worden gescheiden. Voor Royal Bel Leerdammer leidt dit tot een recycling van 50.000 kilo stickervellen, goed voor een besparing van 100 ton CO2-uitstoot. Vanzelfsprekend biedt deze techniek kansen voor vele sectoren waar stickervellen worden gebruikt. 

Keukenbladen van gerecycled plastic

In 2017 besloot SUEZ te investeren in de startup Sustonable dat gespecialiseerd is in de productie van composiet plaatmateriaal met het volledig gerecyclede bindmiddel PET. Van het materiaal kunnen onder meer volledig recyclebare, hoogwaardige en oersterke keukenbladen worden gemaakt met de uitstraling van natuursteen. Hiermee kan het gebruik van natuursteen met 80% verminderen en wordt plastic afval opgewerkt naar een hoogwaardig nieuw product. In deze ontwikkeling participeren ook Dekker Zevenhuizen, de grootste keukenbladfabrikant in Nederland en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM).

Internet of things

In 2017 zijn zowel in Nederland als in SUEZ Groep veelbelovende initiatieven genomen met internet-of-things-toepassingen. Bij de meest concrete toepassing gaat het om het monitoren van onze grotere containers waarvan een sensor de actuele GPS-positie doorgeeft. Dit kan met slimme software aanzienlijk schelen in de logistieke kosten, maar het kan ook een USP worden bij veel van onze belangrijke klanten. Dit project wordt in 2018 gepresenteerd om verder uit te rollen. Een tweede project betreft een pilot met LoRa (long range data communicatie) voor SUEZ Riool Services.

Recharge

In het project Recharge geeft SUEZ oude loodzuur accu’s een tweede leven door ze te gebruiken om duurzame energie op te slaan. In 2017 is in Heinkenszand de eerste PowerTower gebouwd en tijdelijk geplaatst bij Engie Dordrecht. De duurzaam opgewekte energie wordt overdag opgeslagen en (later, in de avond) benut. Recharge is bedoeld voor partijen die eigen duurzame energie opwekken.

Respray

SUEZ heeft een kleinschalige installatie ontwikkeld voor de recycling van spuitbussen. Deze verpakkingen bestaan volledig uit waardevolle materialen: aluminium, staal en/of PET die nu vaak worden teruggewonnen uit bodemassen. In 2018 wordt op de locatie Maastricht de installatie in bedrijf genomen (pilot).

Bakeliet

Afkomstig uit oude meterkasten is het waardevolle materiaal bakeliet. Voorheen werd dit materiaal gebroken en afgevoerd naar de stort. SUEZ gaat er nu een nieuw product van maken voor klant ProRail. Het gaat weliswaar om een nichestroom, maar zo is weer een keten gesloten.

Nieuwe matrassen van oude

In 2017 heeft SUEZ gewerkt aan de recycling van oude matrassen naar volledig nieuwe, luxe versies. Na de inzameling worden de afgedankte matrassen uit elkaar gehaald (in onze fabriek in België). Hierbij worden aanwezige metalen (veren) gescheiden van het schuim dat in een aantal stappen wordt gereinigd. Vervolgens worden er nieuwe matrassen van gemaakt. De verkoop, gestart in België, verloopt voorspoedig en zal mogelijk in 2018 ook Nederland bereiken. SUEZ is betrokken bij de startup van deze verkoop.

Paper Reject

Bij verwerking van oud papier resteert in huidige pulpingprocessen een aanzienlijke vervuilde fractie (onder meer met plastics en metalen). In 2017 is een succesvolle test gedaan om de metalen, plastics en cellulose van elkaar te scheiden.

Bodemas: reiniging en afzet

SUEZ werkt aan de afzet van bodemas onder sportvelden en open bestratingen zoals pleinen en wegen. De eigenschappen – wateropvang en – hergebruik – zijn daarbij doorslaggevend.

Verbranding van afval levert behalve elektriciteit, warmte en herbruikbare restmaterialen, ook bodemas op. Lang hebben deze verbrandingsassen voor hoofdbrekens gezorgd in de afvalverbrandingssector. Inmiddels kan deze AEC-bodemas uitstekend worden gereinigd tot een vrij toepasbare bouwstof. In 2017 kwam SUEZ met verwerker Heros Sluiskil een contract overeen dat goed is voor de verwerking van bijna 100.000 ton bodemas van SUEZ ReEnergy in Roosendaal. Behalve voor de verwerking van het AEC bodemas beschikt Heros ook over een nieuwe fabriek voor de raffinage, en dus terugwinning, van (non-) ferro metalen.

Skylight

Op het gebied van retourlogistiek zijn we met VELUX en CRH een samenwerking gestart om oude dakramen op een verantwoorde manier te ontmantelen en hiermee de recyclinggraad te vergroten. SUEZ speelt hierbij een belangrijke rol.

Lokale vergisting

SUEZ werkt samen met partners om te kijken of kleinschalige lokale vergisting van keukenafval op een slimme en zinvolle manier kan worden uitgevoerd. Op het terrein van de Westergasfabriek in Amsterdam is SUEZ al actief betrokken bij een van de eerste operationele installaties. Momenteel wordt gekeken naar een initiatief samen met grote partijen rondom de Amsterdam Arena.

Onderzoeksprojecten

In 2017 is gewerkt aan het verbeteren van de sortering van de zogenoemde PET-trays, vaak gebruikt als verpakking van levensmiddelen. Het is van belang dat we erin slagen om deze kunststofsoort maximaal te sorteren en te scheiden van andere kunststoffen, en een goede toepassing te vinden. In 2018 staat nieuw onderzoek op het programma. Hier is subsidie voor aangevraagd.

Het recyclen van luiers heeft al jarenlang onze aandacht. In 2017 is onderzoek gedaan naar technieken, de wijze waarop voldoende aanvoer kan worden gegarandeerd, en niet in het minst hoe de teruggewonnen grondstoffen weer kunnen worden afgezet. In 2018 wordt een besluit genomen over het starten van een proef.

Ook wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van een digital marker, aan te brengen op nieuwe plastics en te herkennen (op soort) in sorteerinstallaties. Met een dergelijke innovatie zou een enorme stap gemaakt kunnen worden in het zuiver sorteren van secundaire stromen.

Een grote en lastige stroom, de met glasvezel versterkte kunststofconstructies, is onderwerp van een breed onderzoeksproject. Er wordt gekeken wat de haalbaarheid en toepasbaarheid is voor inzet door SUEZ. Naast verwerking speelt hierbij ook mee dat deze constructies vaak groot en lastig hanteerbaar zijn, denk aan turbinebladen van windturbines.

In 2018 zijn we met studenten en onderzoekers van Chill (Chemelot Innovation and Learning Labs) in Limburg een samenwerking overeengekomen. In de komende drie jaar zoeken SUEZ-medewerkers, studenten (mbo, hbo en universiteit) naar nieuwe, eventueel verrassende oplossingen om van afval weer grondstof te maken.