Strategie in 2018

Voor 2018 en daarna beantwoordt SUEZ aan de hand van verschillende projecten en activiteiten de volgende strategische vraag: hoe kunnen we waarde toevoegen aan ketens? Zo willen we onze positie in de ketens hout, papier en kunststof versterken. Daarvoor wordt voortdurend gezocht naar nieuwe toepassingen (upcycling) van teruggewonnen grondstoffen.

Eind 2017 werd een doorbraak gerealiseerd in onze positie in de markt voor secundaire kunststoffen. SUEZ en LyondellBasell besloten tot een samenwerking in de kunststoffenfabriek QCP. SUEZ is initiatiefnemer van QCP en was sindsdien minderheidsaandeelhouder. LyondelBasell is een toonaangevend kunststof-, chemie- en raffinagebedrijf. Met de joint venture (50-50%) hebben we onze krachten gebundeld om de markt te voorzien van bijna zuivere grondstoffen van hoogwaardige kwaliteit.

Belangrijk in 2018 is de lancering van SK Polymers, een samenwerking tussen SUEZ en Kempenaars. Het gaat om een installatie voor het sorteren en bewerken van harde kunststoffen, afkomstig van bijvoorbeeld kratten, tuinmeubels en speelgoed. Deze nieuwe samenwerking past – naast de sorteerinstallatie in Rotterdam en de fabriek QCP – uitstekend in het streven om leidend te zijn in secundaire plastics. SK Polymers zal tussen 20.000 en 25.000 ton hoogwaardige polymeren produceren.

Ook staat de uitrol van een nieuw inzamelvat voor specifiek ziekenhuisafval (SZA) op het programma. Dit SZA-vat, volledig gemaakt van gerecycled kunststof uit huishoudelijk afval, werd in 2017 UN-gecertificeerd en voldoet daarmee aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidseisen. De milieuwinst is ook aanzienlijk: de CO2-uitstoot ligt ruim 50% lager dan bij een traditioneel vat. SUEZ initieerde de ontwikkeling van dit vat in het kader van het Keteninnovatieprogramma Zorgeloos Afval van Nederland Circulair!

Eind 2018 zal GreenBlocks worden gelanceerd, een nieuwe hoogwaardige toepassing van hout.

Richten naar de kansen van klanten

De belangrijke aanscherping van de strategie in 2017 is dat SUEZ zich wil focussen op de kansen van klanten. Waar in het verleden vooral aandacht werd gegeven aan het verwerven van stromen en het vinden van hoogwaardige toepassingen, wordt 2018 het jaar waar de klant weer volop in beeld komt. Daarom gaan we op allerlei manieren met hen in gesprek. Persoonlijk, en ook met behulp van (onafhankelijke) klantonderzoeken en online tools zoals polls, het ontwikkelen van digitale toepassingen en de implementatie van account- en contractmanagement.

Al in 2017 is duidelijk geworden dat we daadwerkelijk onze propositie – van container naar oplossing – hebben weten waar te maken en dat deze wordt herkend. Met name grote opdrachtgevers – in de ziekenhuissector, de industrie en de luchtvaart – waarderen de persoonlijke aandacht, alsmede onze basishouding om samen te willen werken en ontwikkelen. Er is een duidelijke trend waarneembaar dat steeds meer klanten om innovatieve oplossingen vragen, met als ambitie om het ontstaan van afval te voorkomen of hoogwaardig hergebruik te realiseren.

Verbetering en verduurzaming

SUEZ heeft een sterke focus op specifieke aspecten van duurzaamheid (sustainability). Te denken valt dan aan circulariteit, CO2-reductie en veiligheid. Deze aspecten behoren tot de portefeuilles van leden van de Country Board die dat in een aantal gevallen weer hebben ondergebracht bij een afdeling, zoals Fleet & Logistics en Health, Safety & Environment. 

Continue verbetering in de operatie, in het bijzonder bij de (sorteer)installaties en SUEZ ReEnergy, staat vanzelfsprekend op het programma. Voor de logistiek in ons inzamelbedrijf werken we aan de voorbereiding van het project Paperless Logistics. Uiterlijk in het begin van 2019 zullen daar de eerste resultaten merkbaar van moeten zijn.

Ook de introductie van stadsinzameling in Haarlem, onder de naam Greencollecting, en in Gouda, staat in 2018 op het programma. Het gaat om de samenwerking van meerdere inzamelaars. Doel is om de verschillende contracten met opdrachtgevers na te leven zonder dat elke inzamelaar zijn eigen auto’s de stad in stuurt. Door inzamelingsactiviteiten op elkaar af te stemmen en te bundelen, kan veel verkeersdruk in een binnenstad worden weggenomen.

Een uitdaging voor 2018 en daarna is de manier waarop we omgaan met de functionele invulling van onze organisatie. In de loop der jaren is kritisch gekeken naar (personeels)kosten. Het gevolg is dat onze organisatie nu uiterst efficiënt is georganiseerd, en wellicht kunnen specifieke posities worden versterkt om de continuïteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Waterstof met een AEC

SUEZ ReEnergy (Roosendaal) speelt in op de groeiende belangstelling voor de productie van waterstof. Met name in de provincie Noord-Brabant zijn verschillende initiatieven om dit aspect van de energietransitie te versnellen. SUEZ haakt daarop aan vanuit de gedachte dat een afvalenergiecentrale een uitstekende stabiele, duurzame productie-eenheid van elektriciteit vormt voor de productie van waterstof. De eerste verkenningen zijn in 2017 gestart.