GRI tabel
GRI Standaard Disclosure URL(s) Omissie
Ontbrekend Reden Toelichting
GRI 101: Foundation 2016
Algemeen
GRI 102: Algemeen 2016 Organisatie profiel
102-1 Naam van de organisatie Over dit verslag
102-2 Activiteiten, merken, producten en diensten Schets van de onderneming
102-3 Locatie van het hoofdkantoor Bestuurlijke veranderingen

Credits

102-4 Locatie van vestigingen en activiteiten Organisatiestructuur aangepast
102-5 Eigendomstructuur en rechtsvorm Aandeelhouder

Bestuurlijke veranderingen

102-6 Markten Schets van de onderneming
102-7 Omvang van de organisatie Organisatiestructuur aangepast

Kerncijfers

SUEZ Recycling & Recory Netherlands is een volledige dochteronderneming van SUEZ Group. Het jaarverslag wordt gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
102-8 Informatie over medewerkers en andere arbeidskrachten Medewerkers in cijfers  Alle cijfers zijn ontleend aan de administraties van HR.
102-9 Toeleveringsketen Onze waardecreatie is co-creatie

De transformatie van onze business

Duurzaam inkopen van eigen grondstoffen

102-10 Significante veranderingen in de organisatie of toeleveringsketen Bestuurlijke veranderingen
102-11 Voorzorgsprincipe Het voorzorgsprincipe is opgenomen in onze beleidsverklaring.
102-12 Externe initiatieven Ondergeschreven verklaringen
102-13 Lidmaatschappen Onze dialoog is gericht op co-creatie
Strategie 
102-14 Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde “Kwaliteit, disruptie en kwetsbaarheid”
102-15 Belangrijkste van belangrijkste gevolgen, risico’s en mogelijkheden Dilemma’s, risico’s en kansen in 2016
Ethiek en integriteit 
102-16 Waarden, uitgangspunten, standaarden en gedragsnormen Visie & missie: de grondstoffenrevolutie moet sneller!

Onze ambitie: de drie C’s

Ethiek

Kernwaarden

Bestuur
102-18 Bestuursstructuur Aandeelhouder

Bestuurlijke veranderingen

Stakeholder engagement
102-40 Overzicht van stakeholders Stakeholders en dialoog op een rij
102-41 Collectieve arbeidsovereenkomst Medewerkers in cijfers
102-42 Identificatie en selectie van belanghebbenden Onze dialoog is gericht op co-creatie
102-43 Benaderingswijze voor betrokkenheid van belanghebbenden Onze dialoog is gericht op co-creatie
102-44 Belangrijkste onderwerpen en vraagstukken De materiële thema’s in onze dialoog

Materiële thema’s – boodschappen en reacties

Verslagleggingspraktijk 
102-45 Ondernemingen die zijn meegenomen in de geconsolideerde jaarrekening Over dit verslag
102-46 Bepalen van de inhoud van het verslag en afbakening van de onderwerpen Onze dialoog is gericht op co-creatie
102-47 Overzicht van materiële onderwerpen De materiële thema’s in onze dialoog
102-48 Herformuleringen van informatie CO2-footprint: resultaat en doelen
102-49 Veranderingen in materiële onderwerpen CO2-footprint: resultaat en doelen
102-50 Verslaggevingsperiode Over dit verslag
102-51 Datum van het meest recente verslag Over dit verslag
102-52 Verslaggevingscyclus Over dit verslag
102-53 Contactpunt voor vragen over het verslag Credits
102-54 Bewering van verslaggeving volgens GRII Standards Over dit verslag
102-55 GRI Tabel GRI content index
102-56 Externe controle Over dit verslag
Materiele onderwerpen
Materiaal(her)gebruik/grondstoffen (circulaire economie)
GRI 103: Managementbenadering 2016 103-1 Materialiteit en afbakening De materiële thema’s in onze dialoog

Materiële thema’s – boodschappen en reacties

103-2 Managementbenadering Materiële thema’s – boodschappen en reacties

Onze ambitie: de drie C’s

Onze waardecreatie is co-creatie

De transformatie van onze business 

Strategie: focus op de kwaliteit, disruptie en leiderschap

103-3 Evaluatie van de managementbenadering Materiële thema’s – boodschappen en reacties
GRI 301: Materials 2016 301-1 Materials used by weight or volume Prestaties in kringlopen en opwekking

Kerncijfers

301-2 Recycled input materials used Prestaties in kringlopen en opwekking

Kerncijfers

301-3 Reclaimed products and their packaging materials  Niet van toepassing
Klanttevredenheid
GRI 103: Managementbenadering   2016 103-1 Materialiteit en afbakening De materiële thema’s in onze dialoog

Materiële thema’s – boodschappen en reacties

     
103-2 Managementbenadering Materiële thema’s – boodschappen en reacties

Strategie in uitvoering; meer en minder succes

     
103-3 Evaluatie van de managementbenadering Materiële thema’s – boodschappen en reacties      
Indicator SUEZ Integron      
Medewerkerbetrokkenheid
GRI 103: Managementbenadering 2016 103-1 Materialiteit en afbakening De materiële thema’s in onze dialoog

Materiële thema’s – boodschappen en reacties

     
103-2 Managementbenadering Materiële thema’s – boodschappen en reacties

Veranderingen vragen veel van medewerkers

Gevraagd: agile medewerkers m/v

     
103-3 Evaluatie van de managementbenadering Materiële thema’s – boodschappen en reacties      
Indicator SUEZ Integron        
Informatie over grondstoffen
GRI 103: Managementbenadering 2016 103-1 Materialiteit en afbakening De materiële thema’s in onze dialoog

Materiële thema’s – boodschappen en reacties

     
103-2 Managementbenadering Materiële thema’s – boodschappen en reacties

Strategie in uitvoering; meer en minder succes

Doelen 2017: verbeteren én innoveren

Uit het dal omhoog krabbelen, weerbarstige markt

Prestaties en resultaten 2016

Dilemma’s, risico’s en kansen 2016

Duurzaam met afval- & grondstoffen leidt tot winst

     
103-3 Evaluatie van de managementbenadering Materiële thema’s – boodschappen en reacties

Strategie in uitvoering; meer en minder succes

Doelen 2017: verbeteren én innoveren

Uit het dal omhoog krabbelen, weerbarstige markt

Prestaties en resultaten 2016

Dilemma’s, risico’s en kansen 2016

Duurzaam met afval- & grondstoffen leidt tot winst

     
GRI 203: Indirect Economic Impacts 2016 203-1 Infrastructure investments and services supported Duurzaam met afval- & grondstoffen leidt tot winst      
203-2 Significant indirect economic impacts Duurzaam met afval- & grondstoffen leidt tot winst      
Duurzaamheid versus financiele haalbaarheid
GRI 103: Managementbenadering 2016 103-1 Materialiteit en afbakening De materiële thema’s in onze dialoog

Materiële thema’s – boodschappen en reacties

     
103-2 Managementbenadering Materiële thema’s – boodschappen en reacties

Dilemma’s, risico’s en kansen in 2016

     
103-3 Evaluatie van de managementbenadering Materiële thema’s – boodschappen en reacties      
Indicator geen        
Innovatie
GRI 103: Managementbenadering 2016 103-1 Materialiteit en afbakening De materiële thema’s in onze dialoog

Materiële thema’s – boodschappen en reacties

     
103-2 Managementbenadering Materiële thema’s – boodschappen en reacties      
103-3 Evaluatie van de managementbenadering Materiële thema’s – boodschappen en reacties      
GRI 203: Indirect Economic Impacts 2016 203-1 Infrastructure investments and services supported Innovaties bij terugwinning en inzameling      
203-2 Significant indirect economic impacts Innovaties bij terugwinning en inzameling      
Co-creatie
GRI 103: Managementbenadering 2016 103-1 Materialiteit en afbakening De materiële thema’s in onze dialoog

Materiële thema’s – boodschappen en reacties

     
103-2 Managementbenadering Materiële thema’s – boodschappen en reacties      
103-3 Evaluatie van de managementbenadering Materiële thema’s – boodschappen en reacties      
Indicator geen        
Producentenverantwoordelijkheid
GRI 103: Managementbenadering 2016 103-1 Materialiteit en afbakening De materiële thema’s in onze dialoog

Materiële thema’s – boodschappen en reacties

     
103-2 Managementbenadering Materiële thema’s – boodschappen en reacties      
103-3 Evaluatie van de managementbenadering Materiële thema’s – boodschappen en reacties      
Indicator Risico’s Dilemma’s, risico’s en kansen in 2016      
Veiligheid
GRI 103: Managementbenadering 2016 103-1 Materialiteit en afbakening De materiële thema’s in onze dialoog

Materiële thema’s – boodschappen en reacties

     
103-2 Managementbenadering Materiële thema’s – boodschappen en reacties

Veiligheid in een gedeelde verantwoordelijkheid

     
103-3 Evaluatie van de managementbenadering Materiële thema’s – boodschappen en reacties      
Indicator AFR en ASR Veiligheid op hoog niveau houden      
GRI 416: Customer Health and Safety 2016 416-2 Incidents of non-compliance concerning the health and safety impacts of products and services Kerncijfers      
     
Verduurzaming van de operatie
GRI 103: Managementbenadering 2016 103-1 Materialiteit en afbakening De materiële thema’s in onze dialoog

Materiële thema’s – boodschappen en reacties

     
103-2 Managementbenadering Materiële thema’s – boodschappen en reacties

Milieu- en industriële risico’s

CO2-footprint: resultaat en doelen

     
103-3 Evaluatie van de managementbenadering Materiële thema’s – boodschappen en reacties      
Indicator CO2-footprint en verbruikscijfers CO2-footprint: resultaat en doelen

Milieuprestaties

     
Kwaliteit (versus kwantiteit/volumes-gewicht)
GRI 103: Managementbenadering 2016 103-1 Materialiteit en afbakening De materiële thema’s in onze dialoog

Materiële thema’s – boodschappen en reacties

     
103-2 Managementbenadering Materiële thema’s – boodschappen en reacties 

Strategie: focus op kwaliteit, disruptie en leiderschap

     
103-3 Evaluatie van de managementbenadering Materiële thema’s – boodschappen en reacties      
Indicator geen        
Overheidsbeleid
GRI 103: Managementbenadering 2016 103-1 Materialiteit en afbakening De materiële thema’s in onze dialoog

Materiële thema’s – boodschappen en reacties

     
103-2 Managementbenadering Materiële thema’s – boodschappen en reacties      
103-3 Evaluatie van de managementbenadering Materiële thema’s – boodschappen en reacties      
Indicator geen        
Overige onderwerpen
Bereikbaarheid van medewerkers
GRI 103: Managementbenadering 2016 103-1 Materialiteit en afbakening De materiële thema’s in onze dialoog      
     
     
Sociaal werkgeverschap/social return
GRI 103: Managementbenadering 2016 103-1 Materialiteit en afbakening De materiële thema’s in onze dialoog      
     
     
Online communicatie/services voor klanten
GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary De materiële thema’s in onze dialoog      
     
     
Ontwikkeling en groei van de organisatie
GRI 103: Managementbenadering 2016 103-1 Materialiteit en afbakening De materiële thema’s in onze dialoog      
     
     
Transparantie
GRI 103: Managementbenadering 2016 103-1 Materialiteit en afbakening De materiële thema’s in onze dialoog      
     
     
Informatie- en kennisdeling
GRI 103: Managementbenadering 2016 103-1 Materialiteit en afbakening De materiële thema’s in onze dialoog      
     
     
Duurzame inzetbaarheid
GRI 103: Managementbenadering 2016 103-1 Materialiteit en afbakening De materiële thema’s in onze dialoog      
103-2 Managementbenadering Gevraagd: agile medewerkers m/v      
     
Gevolg van activiteiten en investeringen voor de omgeving
GRI 103: Managementbenadering 2016 103-1 Materialiteit en afbakening De materiële thema’s in onze dialoog      
103-2 Managementbenadering Onze dialoog is gericht op co-creatie/      
       
Ethiek en integriteit
GRI 103: Managementbenadering 2016 103-1 Materialiteit en afbakening De materiële thema’s in onze dialoog      
103-2 Managementbenadering Ethiek

Kernwaarden

     
       
Inkoopbeleid
GRI 103: Managementbenadering 2016 103-1 Materialiteit en afbakening De materiële thema’s in onze dialoog      
103-2 Managementbenadering Duurzaam inkopen van eigen grondstoffen      
     
Gemeentelijke gescheiden inzameling
GRI 103: Managementbenadering 2016 103-1 Materialiteit en afbakening De materiële thema’s in onze dialoog      
103-2 Managementbenadering