Bij SUEZ Nederland draait het om de circulaire economie.

Wij gaan voor het behoud van natuurlijke grond- en brandstoffen. In dit jaarverslag laten we zien welke keuzes we daarin maken, hoe we steeds meer samenwerkingsverbanden creëren en wat de resultaten van deze inzet zijn.

Daarbij zijn ambities, hoe mooi ook geformuleerd, niet genoeg. Juist in dit verslag laten we concreet zien wat we doen, welke initiatieven we nemen, hoe we kringlopen ontwikkelen en heel hard werken aan afvalpreventie, terugwinning van grondstoffen en hoogwaardig hergebruik.

Wieger Droogh, algemeen directeur

Kringlopen gaan nog niet hard genoeg

Wat Wieger Droogh betreft, gaat het niet snel genoeg met de circulaire economie. In zijn voorwoord maakt hij duidelijk dat de inzet vanuit SUEZ en vergelijkbare ondernemingen nog te weinig kan rekenen op respons van andere producenten, afnemers, overheden en andere organisaties. De goede natuurlijk uitgezonderd…

In dit jaarverslag laten we zien welke stappen worden gemaakt aan de hand van professioneel afval- en grondstoffenmanagement. Die van het huishoudelijk verpakkingsafval is wel de meest indrukwekkende. Wie meer wil weten, kan een kijkje nemen achter de schermen bij de verwerking en recycling. Hoe maken we van verpakkingsafval een nieuwe grondstof? Bekijk de film.

Lees het voorwoord

Circulaire kansen bij klanten

We grijpen kansen voor de circulaire economie, dat is het uitgangspunt van onze strategie. De kansen liggen bij klanten. En dus helpen we klanten om hun circulaire kansen te verzilveren. Klanten bij SUEZ zijn overigens divers; van gemeenten (huishoudens) tot ziekenhuizen en petrochemische industrieën. Bovendien hebben we klanten waar we afval inzamelen en klanten waar we grondstoffen afzetten.

De klant staat centraal in onze strategie die verder gefundeerd is op een viertal andere ambities: digitalisering, brede posities in relevante ketens, circulariteit en co-creatie.

LEES MEER in Strategie op hoofdlijnen

Grote stappen in kunststof

Samen kunnen we meer. Dit blijkt wel uit de verschillende combinaties die in 2017 tot mooie resultaten (en/of verwachtingen) leidden. Zoals de joint venture in onze kunststoffenfabriek QCP met… jawel: LyondellBasell, toonaangevend in de kunststoffenmarkt. Of in het nieuwe bedrijf SK Polymers dat we samen met Kempenaars Recycling, gespecialiseerd in sorteren en leveren, oprichtten. Of met klanten, zoals de ziekenhuizen die met ons hard werkten aan de toelating van het vat voor Specifiek Ziekenhuis Afval (SZA). Het vat, gemaakt van teruggewonnen kunststof, past uitstekend in het Keteninnovatieprogramma Zorgeloos Afval.

LEES MEER in Strategische thema’s en projecten in 2018

 

SUEZ-collega’s gaan de concurrentie aan

In 2017 werd voor het eerst sinds lang weer een SUEZ Cup gehouden, op initiatief van een collega. De respons was groots en smaakte naar een vervolg in 2018. Liefst 300 collega’s namen het in teams tijdens een sportieve competitie tegen elkaar op. Een zeer succesvolle dag waarmee een oude traditie weer in ere is hersteld.

 

 

Zwaan kleef aan

50.000 kilo stickervelletjes. Waar hebben we het over? Nou, bijvoorbeeld over 100 ton vermeden CO2-uitstoot. En over een oplossing bij slechts één bedrijf die makkelijk valt te kopiëren door andere, vergelijkbare ondernemingen. Eén moet dus de eerste zijn. En die ene was Royal Bel Leerdammer waarvoor we sinds 2017 het siliconenpapier (waarop etiketten plakken) recyclen. Een stroom die eerder niet, en nu dankzij innovatie wél kan worden gerecycled.

Zwaan-kleef-aan dus, daar hebben we het over in de circulaire economie.

LEES MEER in Circulaire Projecten en Innovaties

 

 

CO2-emissie per vervoerde ton afval: op de goede weg

We zijn goed op weg naar onze doelstellingen met CO2-reductie. Maar nu we zoveel meer doen dan alleen afval inzamelen en vervoeren, werd het tijd om onze CO2-emissies (en de reducties) anders te relateren.  

LEES MEER

 

Het zat mee, het zat tegen

Mee- en tegenvallers, we maakten het allemaal mee in 2017. De onderneming is financieel op orde, de inzameling in de regio’s draaide op volle toeren en het economisch tij zat eindelijk merkbaar mee. De pret (en het toch goede financieel resultaat) werd echter gedrukt door enkele stevige tegenvallers. Zoals de storingen in onze afvalenergiecentrale en de tegenvallende kosten in onze kunststofsortering. De laatste vielen uiteindelijk erg mee. Onze partners snapten ook wel dat het enorme volume en de aanzienlijke vervuiling van de stroom PMD niet te voorspellen waren.

En wat zijn de verwachtingen voor 2018?

LEES MEER in Financiën

 

Contact Info:

Heeft u vragen of opmerkingen over de inhoud van dit jaarverslag? Neem contact met ons op via onderstaande gegevens of via het invulformulier hiernaast.

  • Adres: E.N. van Kleffensstraat 10, 6842 CV Arnhem
  • Postbus: Postbus 7009, 6801 HA Arnhem
  • Telefoon: +31 (0)26 – 400 14 44
  • Telefax: +31 (0)26 – 400 14 14
  • E-mail: info.rr.nl@suez.com
  • Website: www.suez.nl