Kernindicatoren

2017 2016 2015
Financieel   
Netto-omzet (miljoen euro) 507 486 457
EBITDA (miljoen euro) 34 30 33
Sociaal
Aantal medewerkers 2.032 2.033 2.029
Ziekteverzuim (%) 5,5 5,2 5,4
Fatale ongevallen eigen personeel 0 0 1
Fatale ongevallen (derden) 0 0 0
Ongevallen met verzuim 30 28 27
AFR (frequentiegraad ongevallen) 8,1 7,5 7,3
ASR (ernstgraad ongevallen) 0,22 0,18 0,19
Milieu
Waterverbruik (m3) 67.705 68.500** 97.100
Elektriciteitsverbruik (kWh) 47.606.000 46.885.000 50.598.000
Gasverbruik (m3) 1.053.644 1.175.167 1.197.886
Dieselolie (m3)(incl. rode diesel en leaseverbruik) 16.735 17.450 18.053
Brandstofverbruik transport inhuur (m3) 3.640 3.061 2.910
Afval
Ingezamelde/ontvangen hoeveelheid (niet gevaarlijk) afval van bedrijven (kton) 2.584 2.391 2.200
Ingezamelde/ontvangen hoeveelheid (niet gevaarlijk) afval van huishoudens (kton) 572 598 574
Ingezamelde/ontvangen hoeveelheid gevaarlijk afval (kton) 189 211* 161*
CO2-footprint (scope 1 en 2) (kton) 89,5 91,6 98,5
Opgewekt en afgezet (SUEZ ReEnergy)
Opgewekte elektriciteit (MWhe) 243.442 276.324 271.199
Afgezette warmte (MWhth) 27.062 27.719 26.835

 

* Nadere berekeningen hebben geleid tot andere jaarhoeveelheden gevaarlijk afval. Dit is direct en indirect een gevolg van het verbeterde inzicht met de toepassing van de informatie-architectuur van SAP. Daarbij is onder meer gebleken dat de vele, kleinere aanbiedingen en/of inzamelingen van gevaarlijk afval op andere vestigingen dan op onze locaties in Schiedam en Almelo, in eerdere jaren niet waren meegeteld. Dat is nu met terugwerkende kracht vanaf 2015 hersteld.

** De vermindering van het waterverbruik werd gerealiseerd bij SUEZ ReEnergy De ontslakker van lijn 2 is verkleind waardoor er minder water verdampt.