Overzicht personeel en beloning

Hieronder is informatie opgenomen over de opbouw en de beloningsstructuur van onze onderneming.

De Regio Noord en de Regio Zuid betreffen onze inzamelorganisaties. Daaronder zijn de operationele units (OU’s) opgenomen: Inzameling Gevaarlijk Afval, Riool Services, Processing (sorteer- en bewerkingsinstallaties), de afvalenergiecentrale SUEZ ReEnergy, Verwerking Gevaarlijke Afvalstoffen, Transport en de ondersteuning op de verschillende kantoren. Ook zijn verschillende demografische gegevens van ons totale medewerkersbestand opgenomen.

 

Management Overig Rijdend Overig Totaal
Onderdeel Indirect Direct
Regio Noord 31 96 359 79 565
Regio Zuid 29 112 421 110 672
IGA 9 36 39 43 127
Riool 2 9 68 10 89
Processing NL 9 5 84 98
BU Recycling 1 18 19
ReEnergy 3 6 38 47
VGA 5 4 17 26
Transport 3 4 37 7 51
Holding, Sales en Support 47 270 1 20 338
Totaal 139 542 925 426 2032

 

Man Vrouw Totaal
Leeftijdsopbouw
< 25 36 5 41
25 – 34 278 100 378
35 – 44 327 86 413
45 – 54 598 102 700
55 – 64 432 40 472
> 65 26 2 28
Totaal 1.697 335 2.032
 

 

Fulltime/Parttime
Fulltime 1.547 106 1.653
Parttime 150 229 379
Totaal 1.697 335 2.032
 

 

Contractsoort
Bepaalde tijd 149 41 190
Onbepaalde tijd 1.548 294 1.842
Totaal 1.697 335 2.032
 

 

Schalen
ARA Schalen 24 1 25
CAO Schalen 1.413 280 1.693
Loongebouw 237 50 287
Overig 23 4 27
Totaal 1.697 335 2.032
 

 

Voltijdsequivalenten (FTE’s)
Vast personeel 1933,89
Uitzendkrachten 431,51

 

Beloning

De meeste medewerkers van de onderneming worden beloond aan de hand van de cao Beroepsgoederenvervoer. De beloning voor medewerkers in het loongebouw (buiten cao) kent een vaste en een variabele component. Deze laatste wordt bepaald door onder meer de financiële prestaties van de onderneming en de individuele prestaties (managementbeoordeling). En niet in het minst door de collectieve prestatie op het gebied van veiligheid (AFR, ASR en de score met de gehouden audits). Veiligheid geldt binnen SUEZ als cruciaal en wordt daarom ook op deze wijze onder de aandacht gebracht.